BEDRIJFSGOEDE RE NWINKEL L.L.T. B. L.L.T.B, IJsselsteyn» Afgelopen week brachten wij m rekening voor de voornaam ste producten, franco'boerderij en.af magazijn, per ICC kg,exclusief 4 BTW, Z e ug enmeel f 55.90 Br aadkuiken|jorrei f. 44,8 0 Zeugenbrok/kor.rel 36.50 Baby- kalverkorrel 36.30 Big enopfokkorrel (50 kg.) 84;-- Ka.lv er brokken ER. 33.90 Baby- biggenm.ee! 49; Rundveebrokken AB. 33.'«3 Baby- biggenkorrel 50.— Min er al enbr ok 3'+.50 Big: .enstartmeel 41.10 Min er al enk 0 ek y6o 60 Biggenstartkorrel 41.70 Mestbrok voor rundvee 33.80 Sla. cli tv ark e n sm e el 37;— DMV. groen I38.— S1 ac h tv ark e nsk or r el 37;6o Paardebrokken 34=50 Voll» foktoommeel zw. 38.90 Voll, legmëel 39.40 opfoIrVoeder I 41.90 Koekjes AB» 35.40 40.60 C. 37.40 Batterijenmeel 39; 20 Puivenkorrel (zomer) 51.70 K alk o e nk o r r el I 49.50 Kalkoenkorrel XI snelm. 47.80 Op bovenstaande prijzen zijn eventueel nog de volgende kortingen van toepassing per 100 kg,j bij één bestelling en bezorging op één dag. Alle bestellingen diénen daags voor d~e bèzorgdatum, voor de middag gedaan te zijn, anders vervalt 10 ct. korting,per 100 kg, 1000 kg. 2C00 kg. 4000 kg» 6000 kg, 12000 kg. en meer. Bulk: 1,50 1.55 1.60 1,65 1.7C Gezakt: -.05 -.10 -.15 -.20 Reeds nu delen wij mede dat het Boekhoudbureau op Maandag 19. April 1971zitting houdt zoals gewoonlijk op het kantoor van de L.L.T.B., van 2-5 uur n.ra. LOOPT U GOK MET SCÏÏC0NMAAKPLA.3TNEH ROND MEVROUW Loop dan eens "binnen, en kijk eens rond in onze schoon st aakho ek. U vindt er een keur van artikelen, voor elke prijs wat wils. H H

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 7