GASSEL'S DUET Vanaf hc-den werkt de jeugdraad onder de naam: J.E.R.A, '70 JEugd RAad in 197G opgericht). Deze naam werd ingestuurd door. J.Janssen. ACTIVITEITEN. Jongens en meisjes, vanaf 11 jaar die "belangstelling hebben voor tafel tennis, kunnen zich opgeven,tot Zondag 18 April 1971.bij; J.Koonings, Jan- Poelsweg 8, tel.217, Er. v.d. Pas, Heidsepeelweg 97 tel.295. Bij voldoende deelname kunnen er naar leeftijd groepen gevnrmd worden. We starten 23 April in het Gemeenschapshuis. De tijd wordt nog bekend gemaakt DISCOTHEEK na.s. Zaterdag 10 April gaat de disco- avond in het Gemeen schapshuis gewoon door. Attentie; A.s. dinsdag 13 April ie er een extra disco- avond in het Gemeenschapshuis. Deze avond hebben wij Duitse jongeren in IJeaeleteyn te gast. Op deze avond is er voor iedereen vrije intree* Disjockey: Jan Hendriks. van EnKaBé -SUPER, Dit weekend: SOEPVLEES z.b. 500 gram f.4.28 RUNDERROLLADE 500 f.6.— VARKENSROLLADE 500 f.5.80 Dinsdag: SPEKLAPPEN 500 f.2.08 Wtvcnsdag: GEHAKT 500 f.2.18 NASIE 500 f.1.75 Donderdag: SLAVINKEN 3 stuks f.1.38 Ie£2_Hit_de_bakkerij: f>3i95 IRISCH COFPEE - IJSTAART OLA f. 4 .95 Beleefd aanbevelend, Jan van Gassel. KNIEKOUSEN. in alle kleuren en figuraties. De nieuwste mode op Kcusengebied Wij hebben ze voor U, BALTISSEN - TEXTIEL. C F F tl TA F I A\ jeu en j)Xen, pB 0p PAASDAG gesloten. _Wij wensen U prettige Paasdagen. Met_PASEN _nieuwe- _LSNTB MODE. Onze col'ectie dames- handtassen en teener- tassen, is de moeite waard om vrijblijvend te komen bekijken. Ook in voorjaars- en communie schoenen ia er een fijn asso*-liment Panties van Setter-Set en Bic, vanaf f.2;—in grote maten met tussenstuk, vanaf f.3.95, bij: Pred van Pierendor.ck, tel.no.388

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 6