jiie u te rscho rfL De -oaasTR. kant ic vhm de kleuters is van vrijdag, 9 april (dus Goede Vïxj- aag"ia er geen school) t/n 25 april. Maandag, 26 april, is er weer SC loci, Si V". IJsselsteyn Uitslagen gespeelde 'wedstrijden: IJsselsteyn. l' - Meterik 2 5-0 IJsselsteyn B 2-Wanssum B 2 1-6 Merselo 2 - IJsselsteyn 0 .2-) Wanesun C 1-iJsselateyn C 1 4-1 IJsaelsueyn 3 - Leunen. 4 3—0 Leunen i) 1—Ussels fceyn D 1 1-3 IJsselsteyn A 1-Swol g.Loys A 1 3-2 IJoeelsteyn D2—Holt.hees I) 1 0-4 IJsselsteyn A 2-Dis A 1 l-12IJsselsteyn B 2-Veriray D 7 1-5 Horst B 2- IJsselsteyn B 1 1-1 Dis D 2-IJsselsteyn D 4 11-1 Zondag, 4 april: S E N I Q. It E N IJsselsteyn 1 en 2 vrij. SEY 2 - IJsselsteyn 32 uur- J.J.Bos. Zaterdag, 3 april: J TJIU 10 R E N SchorsingP. v. Tilburg2 wedstrijden} Attentie. Hierbij willen we alle voetballiefhebbers oproepen om zater dag, a.s. IJsselsteyn. A 1 te komen aanmoedigen in hun belangrijke wedetr strijd tegen de koploper, Arc en; A 1. Indien onze jongens een overwin ning weten te behalen, staan beide ploegen met een gelijk aantal punten aan kop. Komt allenmoedigt allen aan IJsselsteyn A 1 - IUCDEV A 1 Aanvang: 3 uur(V 1) Vi. Arts - Hv. Ass- v„ Asten- H, Bcvee— J. Bus- B. Ciaessens- P. Ciaessens- V. Grienen- H. Hendrix- L. Jenneskens- W. Stevens- M. Stiphout. Leider: II. Litjens. Merselo A 1- IJsselsteyn A 2 Aanvang4 uur ÏI. v. Asten- P. Baltissen- M. Claessens-Jos Claes-Vertrek3 uur(fieta) sens- Er. Glaessens- G. Spreeuwenberg- W. Vergeldt- J. Vergeldt- T, v, Dijck- L. Sanders- M. Martens. Leider: W. Smeets, IJsselsteyn B 1- Leunen B 1 Aanvang: 4 uur(V 2) P. Arts- Arts- A, v„ Asten- P. Ciaessens- T. Ciaessens- W. v. Bljck- A. F leurkens- J. Giesberts- R. Giesberts- W. Gooren- Er. Hendrix en T. Peeyers. Leider: M. Horrevoets. Castonray "ti 1- IJsselsteyn B 2 Aanvang3 uur GGlaessens- Th. Geurts- A, v. Haperen-Chr. v. Vertrek: 2.1 '5*"uur Haperen- HHellegers- Er. Vergeldt- B. Hubers- T. v. Osch- busje T. Swinkels- H. v.d. Yen- L. de Wit:, leider: J. Emonts IJsselsteyn: C i- Hegelsom G"~T Aanvang2.50 uurV 1 H. Bos- M. Bouten- P, Glaessens- Jan Hendrix- Er. Janssen- J. v.d.Lccuw- T. v. Lipzig- H. Vergeldt- J. Versteegen- P. V/innen en G. v. Gasset. Leider: Er. v.d. Pas. Attentie C I-elftal: Alle spelers worden verzocht om ha.lf 2 in het kleedlokaal aanwezig te zijn I I1 IJ seelsteyn D 1-Horst D_I Aanvang10.30 uur G. v. Gassel V 2) H. Glaessens Paul Fleurkens H. Koonings Fr. Marcollis M. Teunissen(Pl.H. Fleurkens P. Bartray M. Teunisnen R. Keysers K. de Weert Leider: W. Versohuurcn. Res.: G. Hpreeuwenbr.rg Yenra.y D 2- IJsselsteyn J Aanvang: TÖTTO uur. Go Veratscgen Vertrek:9.45 uur(fiets) H. v. Lipzig Er. Koonings Jac PhSjlipsen P. Fleurkens" W. de Wit p. Stiphout W. Steve rink. A. Ciaessens M. v. Dijck A. Juffermans Leider: J. ArtsRes.: Fr. Janssen IJsselsteyn D 4- IJsselsteyn D 3 Aanvang: 10.30 uur(V 1) IJsselsteyn D 3 Joh. Janssen Hans Glaessens H. Peeters f4. Koonings Sj. Wil ie as W. v.d. Ven P. Hubers M. Geurts B. Hendrix P, Philipsen Er.v. Knippenberg Leider: P. Verstappen Res.: J. Swinkels-Tw. Swinkels Idsselsteyn D 4 zie ander blad I(vervolg)

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 3