DISCO - BAL Afgelopen week brochten wij in tekening voor do voornaamste producten, franco boerderij an cfmngnzijn, per 100 kg.exclusief 4 i3W, ZougcmaocI f* Zeugcnbrok/korrel Big;- on op f okk or r el (50 kg.) Baby- hig-yonmeol Baby- b-x-g- cnkorrcl Bi g r: e ns t ar tin e el Biggenst artkorr el S3 aclitvarkensmcel SI,at lit vsrkenskorrel Veil, foktoommoel zw, opfokvcoder I. II Batterij enmoel Rundvuobrokken C. Op bovenstaande p-rijzen zijn eventueel nog do volgende kortingen van toepassing per 100 kg. bij 5<5n bestelling en bezorging op één dag. Allo bes tell, ingmi dienen daags voor de b Sz orgdatumvoor de middag gedaan tc zijn, anders vervalt 10 ct» korting.per 100 kg. 36.— Bra.adkuikenkorrel f. 44.90 36.60 Baby- kalverkorrêl 36.30 84.— Kolverbrokken ER. 34.10 49.50 Rundvecbrokken AB. 33.40 30.50 Miner al enbrok 34.50 4l. 40 Mi nor al0nk 0 ek 36.60 41.70 Mestbrok voor rundvee 33.80 37.10 DMV. groen 138,— 37.70 P a ar d e hr okk e n 34.60 39. Veil. legmêcl 39.50 42.10 Koekjes AB. 35.60 40;8o 0» 37-60 39.30 Duivenk orre3 z omer 51,50 35.-- 1000 kg. 20Q0 kg. 4000 kg. 6000 kg. 12000 kg. en meer.. B alk 0 ge ókt 1*50 1.55 -.05 1.60 -.10 l .65 -.15 1.70 -.20 Onltjridbeatrijdine..,!:!biet-en. f. 163.40 Algemeen advies. Kosten per Ha, 4 x p4.- -f136.— - - i,. x 27.40 Voor opkomst 4 kg. pyramin. Bij gronden mot meer dan 5 iittmtls of zware,, gift stalmest 5-6 kg./Ea.men kan 4 kg,. I.P.C. toevoegen om werking togen muur c-n grassen to verbeteren. Ne. opkomst, ,a„■■■■-.-^a- Diverse mogelijkheden: 1, 3 kg. pyramin citowett 2 liter per Ha. (noodmaatregel) 3 x 34.- - f,102. 2 x 9-- lo,— f.120. 2. 6 1. Bctanal 2 kg. pyramin: 6 x 24,- f.l44»- 2 x 34.- - 68.— f.212.— 3'. 7-2- 1. De tan cl, geen nawerking, en onkruid moet klein zijn,7i X 24,- f.löW Alle prijzen zijn inclusief. Oefenen kleine ruiters zaterdag om half 10, en de_ groten om ha..lf 11, op het ruiterterrein; Zondag worden de grote ruiters óm hall' 11 achter hut Gemeenschapshüis verwacht. Bij goed weer zouden we do grote ruitc: graag in uniform zien komen. ZATERDAGen ZOND A Q, in Discotheek- BarDancing? III THE FOAL GozcUig voor een avondje uit. Voulonsewog 49, Vc-ulen-Venray. Wie beeft er voor een 2.1- jarige jonge man, een zit- slaapkamer, of 2 afzon derlijke kamers tc huur, in kom van IJssalsteyn. Gaarne "bericht aan: <3. von Enm JulianasingclVenray. tel.04?o0-3-368

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 2