GA55EL' 5 EnKaBé - S TJ P 3 R. Vervolg Korfbal-club. Asniranten 2 Fu despers J. Vergeldt G. Jespers M. Heiligers R. Koonings M. Swinkels P. Swinkels Av Gasselt res C. Gommera ï<eidster M. Arts KOOP ff U U W DIEPVRIEZER V O ORDEELA KT IE ESTA DIEPVRIES NU TOT 16 KEI VOOR 100 GULDEN GRATIS DISPVRIESPRODUKTEN Voor het voorjaar ruime sortering Koelkasten Radio, tv. draagbare 'bandrecorders etc. VERLICHTING speciale KEïïKENVERLIOHTING' afd.L A N 0 E N t xi I N B O W. Grasmachines Tuingereedschap Denk eraan om Uw grasmachine tijdig te laten slijpen met onze speciale slijpmachine. De zaak voor SERVICE en ONDERHOUD Beleefd aanbevelend GEBR. KRYSERS. van Vers vlees aanbiedingen Dit weekendSOEPLVLEES met been 500 gram f. 2.6o MAG3H3 RUNDERLAPPEN 500 5.60 DinsdagVARKENSLEVER 250 1.42 Woonadag: GEHAKT 500 2.18 Donderdag: BRAADWORST500 2.2o Vers uit de oakkerij «I- COC OS SNEED 3 ES 125 Vers uit de groentenafdeling£ Dinsdag: SPINAZIE 98 ct. per Kg. SLA 2 kroppen 69 ct. Woensdag: SINASAPPELS ...............a 10 stuks 1*49 Beleefd nanbevclend'-ran van Gassel. Ponyclub "De Welshruitors"In verbandmet het feit dat we de laatste weken wat to Iaat' war on met de oefening, i.v.ra, het middageten, zullen we zaterdag reet de klei ne ruiters oefenen om half 10, en de groten om half 11,op het ruiterterrein. Zon dagmorgen word on de groto ruiters om half 11 Echter hot Geiticonschapsnuls verwacht, bij goed weer zouden we de ruiters zondag graag in uniform zien.komen. Comité 50-jaar IJsselGtoyn. Indien er inwoners zijn die oude foto's van IJssel- "sTTeyrThebben,vragen wij deze om deze tijdeli.jlt beschikbaar te stellen, i.v.m. het samenstellen van een gedenkboek 50— jaar Iüsselstcyn, tor illustratie. Deze kunnen worden ingeleverd vóór 4 April 1971 bij de secretaresse, Kovr» Ver stappen- Kiinen, Schoolweg 5a.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 6