-fcz laargang 9 no. 50 16 October 1970 Parochie H,0dae 22e Zondag na Pinksteren, Wereldmissie- zondag. Zondag: 7*30 uur leesmis voor de Parochie, 8.^5 uur jaargetijde voof Peter Joh» Philipsen, 10 uur Hoogmis, jaargetijde voor Jan Litjens, 11*30 uur Jon gerenmis, Thema: Jonge kerken in ontwikkelingslanden. Maandag: 8 uur maanddienst voor Gerard Flèurkens. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Wilheluina Geurts- Spreeuwenberg. Woensdag: 8 uur maanddienst voor Petronella Oox - de Lauw. Donderdag:8 uur maanddienst voor Peter van Gellecum. Vrijdag: 8 uur maanddienst voor Maria Deters - Theunissen, 10.30 uur huwelijks mis voor het bruidspaar Litjens - Strijbos. Zaterdag: 19-30.uur maanddien&t voor Jacob Flineenberg. ■tf.^tfxenaarSj. za-fcerflaK. iap^o uur Fleurkens - Claessens. Zondag: 7-30 uur de Wit - Koonings, 8.^5 uur."Knippenberg - Spreeuwenberg, 10 uur van Gassel - Verstegen. op Februari 1971, en op 2 en 9 Maart 1971, kunt U naar de kook- en bakcur- ::u."3t Dezè cursus begint in de namiddag om half 2. Opgave vóór 27 October telefonisch onder -no* Van de andere cirsussoh die aangevraagd zijn hebben wij nog steeds geen,bericht gefcrègen- Op 21 October a-s* om 8 uur nnu is de generale repetitie in het Gemeenschapshuis voor die leden die meewerken aan de uitwisseling met Leunen. Op 22 October 1970 is de uitwisseling met Leunen. Aan onze leden wordt vriendelijk gevraagd om uiterlijk' 7-15 uur nm. aanwezig te zijn in het Gemeenschapshuis, zodat we ons in groepen verdelen, en Leunen eon goede ontvangst bereiden. Bij voorb.dank. tJLOp dinsdag 3 November organiseert de K.P.J.L. een dropping. Opgave vóór Oct ober. J bij K.Vergeldt tel.586, of bij B.Willems tel.0^932-204. Op Uet"j;l; zondlag gehouden trefbaltournooi van de kring behaalde de sportclub van co K.P.J.L. een derde prijs. -1 eu^ors.cft.°.?A" Voor de kleuters is do herfstvacantie van 19 t/m 23 October. Maandag- Hó October is-er weer schóól* L De nerf stvacantie voor de lagere school zal de komende week zijn, on wel van Maandag t/m Vrijdag (19 fc/m 23 October.) Op maandag 26 October begint de svhool weer om kwart vóór 9. JLa A.s. zondag 18 October, en Zondag 8 November, houdt onze vereniging con ruiterwodstrijd, samen met de afd. Westerbeek. V/österbcok komt het eerste naar IJssclsteyn, dus a.s. Zondag, en op 8 November gaan anno ruiters naar Westerbeek. lx* IJsselsteyn moeten do ruiters een individuele dressuurproef rijden, en een spring concours. In Westerbeek op zondag 8 November een dressuurproef en een cross-country. J an beide verenigingen tellen de 6 beste geplaatste ruiters v.oör de einduitslag. Het terrein a.s. Zondag is op het öude voetbalveld bij de kerk. De dressuur begint om 10 uur, cn het springen 2 uur.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1