IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD OB'BPj 9 October 1970, jaargang 9, no.^9 Parochie H.Qda. 21c Zondag na Pinksteren. Zondag: 9*30 uur leesmis voor Victor Luyten, 8.45 uur leesmis voor Mi- chiel Jeurissen, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11«30 uur leesmis Maandag: 8 uur gesticht jaargetijde voor Andreas Philipsen, 19.30 uur leesmis voor de levende en overleden leden van de L.V.B. Dinsdags 8 uur gesticht jaargetijde voor Pierre en Harrie Janssen. Woensdag: 8 uur weekdierst voor Anna Janssen- Heiligers, 10 uur huwelijks mis voor het bruidspaar Wijnands- Heidens. Donderdag:8 uur leesmis voor Harrie Stiphout. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Piet Verhcyen en Maria Litjens, 10.30 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Arts - van Dijck. Zaterdag: 19*30 uur leesmis voor Maria Deters- Theuni-ssen besteld door de L.V.B,, MisdienaarsSaterdag: 19.30 uur Arts - Kappen. Zondags 7.30 uur Fleurkens- Glaessens, 8.45 uur De Wit - Koonings, 10 uur Knippenberg - Crienen, 11.30 uur van Gassel - Verstegen., - In verband met het optreden voor de L.V.B. op 12 October a,s. zaï ds repetitie van het jongerenkoor op Zaterdag 10 October (dus morgen avond) alleen zijn voor de Passau- groep» Daarom allen die mee naar Passau zijn geweest, morgenavond na de avondmis present. Decrepetitie is in de kerk, Wieler-.MotorcomitEnkele weken geleden heeft de afrekening plaats gevon den met de S.L.W. inzake de motorwegraces 1970. Om hiervan rekening en ver antwoording te geven en om de organisatie van volgende evenementen te be spreken zal er op DINSDAG 13 OCTOBER a.s, een vergadering zijn van ALLEN die hebben meegewerkt aan de organisatie van de motorwegraces in Juli j.l. Bij deze nodigen wij dan ook allen uit die aan deze wegraces hebben meege werkt om deze vergadering bij te wonen. De vergadering wordt gehouden in het GEMEENSCHAPSHUIS en de aanvangstijd is bepaald op 20.30 uur. Mogen wij vertrouwen dat allen die aan deze organisatie hebben meegewerkt aanwezig zullen zijn. Er zullen GEEN persoonlijke uitnodigingen worden ver zonden, maar ieder die heeft meegeholpen verwachten wij dan aanwezig. Tot a,s. Dinsdag om 8.30 uur n.m. e .school. herfstvacantie is dit jaar van Maandag 19 October tot en met Vrijdag 23 October,, dus een hele week. fp l oori xenkele marmotjes, te be vragen bij Jan en Noud Litjens, Heidsepeelweg. DANSEN. DANSEN. in het Gemeenschapshuis op ZONDAG 11 October a.s., aanv. 6 uur. Muziek: "The Lonely Birds". Te koop» Welsh- pony, 1-^- jaar oud, grote maat, met papieren, blauw- schimmel, zeer geschikt als rijpaard- je G. Vullings, Vossenheuvel 5-America. Te koop: 80Q klelne biauwe pannen. 'Jos.Claessens, Heidsepeelweg 158

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1