25 September 1970- jaargang 9 no. 47. Parochie H.Oda. 19e Zondag na Pinksteren. 7.30 uur leesmis voor Martinus Bus en echtgenote en Wim Bus, 8.45 uur leesmis voor Renier, Jo en Antonetta Swinkels, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur leesmis. 8. uur leesmis voor Maria van Soest-Swinkelsen overleden fami lie Smedts - Dings. 8 uur gesticht jaargetijde voor Peter Claessens en Mechtilda van Megen en hun dochter Maria. V/oensdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Gommers- Pesters. 'Donderdag; 19 uur ereekdienst vo^r Anna Janssen-Heiligers Vrijdag; eerste vrijdag van de maand, 8 uur geen mis, 10.30 uur huwelijks mis voor het bruidspaar Vogels - de Weert, 14 uur huwelijksmis voor het bruidspahr Janssen- Horrevoets. Zaterdag: 19-30 uur jaargetijde voor de overleden ouders Smeets- Janssen. Misdienaars, zaterdag; 'IQ.30 uur Knippenberg- Crienen. Zondag: 7.30 uur van Gassel- Verstegen, 8.45 uur Arts- Kappen, 10 uur Pleurkens-Claessens, 11- 30 uur de Wit - Koonings. Zondag: Maandag "Dinsdag: 1 Op zaterdag 3 October heeft er een kledinginzameling plaats in het dekenaat Venray, dus ook in onze parochie. In de meeste huizen ligt op .zolders, in kasten, in koffers of waar dan ook een enorm dood ka pitaal aan gebruikte kleding, pakken, jurken, bloezen, broeken, baby- en kinderkleding, katoenen of wollen zomer- of winterkleding. Ze liggen te liggen en worden om welke reden dan ook niet meer gebruikt. p maandag af dinsdag in de inzamelingsweek ontvangt U via de schooljeugd een daarvoor bestemde plastic zak. Deze wordt op "zaterdagvoormiddag huis aan huis weer opgehaald. Het ophalen begint om: 9.30 uur vm. Als de zakken op tijd klaar staan kunnen de ophalers het vlot afwerken. De uiteindelijke resultaten van deze actie zijn voor een zeer arme streek in Pakistan. Maakt het dode kapitaal van al Uw gebruikte en opzij gelegde kleding weer springlevend voor de zeer armen in onze wereld. -is£jl De collecte voor het reclasae rings werk in Nederland, waar voor de afgelopen week de leerlingen van de 6e klas bij U met een zakje aan de deur geweest zijn, heeft het mooie bedrag van f.232.75 opgebracht. Dit is een belangrijke stijging sinds de vorige collecte, die toen f.172. heeft opgebracht. Behalve veel dank aan de jeugd, die hieraan vol enthousiasme heeft meege werkt, wrïllen wij U in naam van het bureau reclassering nogmaals bijzon der hartelijk danken voor Uw bijdragen. DAN"SEN. DANSEN. in het Gemeenschapshuis op ZONDAG 27 September 1970 aanvang 6 uur n,m. Muziek: Orkest Cosy '67. Handboogachutterl.i. A<0> zondag 27 September houdt de handboogschutte rij haar jaarlijks prijsschieten op de banen bij H. van Asten. Aanvang 2 uur n.m.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1