IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD laargang 9 no. 45. 12 September 1970. Parochie H.Oda. 17e Zondag na Pinksteren, Zondag: Maandag Dinsdag: 7.30 uur leesmis voor de parochie, 8.45 uur jaargetijde voor Maria van Soest- Swinkels, 10 uur weekdienst voor Maria Deters- Theunissen, 11.30 uur leesmis. 8 uur maanddienst voor Gerardus Fleurkens. 8 uur maandienst voor Maria Deters- Theunissen. W( cnsdag: 8 uur maanddienst voor Petrenella Cox- de lauw. Donderdag:19 uur maanddienst voor Peter van Gelleoum. Vrijdag: 8 uur maanddiienst voor Jacob Flinsenberg.1330 uur huwelijks mis voor het bruidspaar Janssen - v.d. Pas. Zaterdag: 19.30 uur leesmisvvoor Gerardus Janssen. Misdienaars: zaterdag: 19.30 uur Pleurkens - Spreeuwenberg. Zondag: 7.30 uur de Wit - Koonings en weekdienst. 8.45 uur Knippenberg - Crienen, 10 uur van Gassel - Verstegen, 11.30 uur Arts - Kappen. ^e.9j-a.£^l^rn^sc.Q.j-^ec..'!:epe komende week wordt weddrom de jaarlijkse collecte voor het reclasseringswerk gehouden. Over het doel van dit werk kunt U meer vernemen via de krant de radio, en televisie, die in de komende week hieraan bijzondere aandacht besteden. Daar er in IJsselsteyn geen enkele organisatie is, die zich met dit doel bemoeit, hebben al vele jaren lang de 6c klas leerlingen deze collecte ver zorgd. U kunt dan ook in de loop van de- week de leerlingen van de 6e klas verwachten, die U een zakje aanbieden, waarin op een gift van U gehoopt wordt. Het is natuurlijk vanzelfsprekend, dat Uw financiële hulp volkomen vrij is. Om elke mogelijkheid van misbruik door anderen te voorkomen, zul len de leerlingen kenbaar zijn aan een collecte- kaartje, dat zij om hun hals dragen, of dat op hun kleren gespeld is. voor Uw gave, groot of klein, zeggen wij U bij voorbaat van harte dank in naam van de vereniging Nationaal Reclasseringswerk. P.D.V. IJsselsteyn. uitslag vlucht Quevy, 30 Augustus 1970, late jonge, aankomst 1e duif 14.42.00 uur, laatste duif 15.02.29 uur. G.Philipsen: 1—14—17—1 Be pr. A. van Asten: 2e pr. P.Philipsen: 3-16-20e pr. M.Arts: 4-7e pr. Jac.Hendrix: 5e pr. J.Arts en Zn.: 6-10e pr. H.Holt- huizen: 8-15-19e pr. J.Philipsen: 9e pr. P. en M.Arts: 11e pr. H.Verhoeven 12e pr. M.Philipsen: 13e pr. Vlucht Quevy, oude duiven., aankomst 1e duif 14.36.16 uur, laatste duif 145525 uur. J.Derix: 1-3-6-7e pr. H.Koonings: 2e pr. Jac.Hendrix: 4e pr. J.Arts en Zn.; 5e pr. J.W.Hendix: 8-9-12e pr. H.Holthuizen: 10e pr. A. van Asten: 11e pr Vlucht Orleans, jonge duiven, H.Holthuizen: 1-2e pr. 122Vlucht Quevy, jonge duiven, 30 Augustus 1970, 1e duif 14.30.12 uur. H.Willems: 1-3-7e pr. M.Janssen: 2-9-19© prJCusters4e pr A.R-ngen: 5-6-20e pr.K.Gommers:8e pr.B.binders10-17e pr.H. van Aas:11-14 pr. Pr.Janssen: l2-23e pr.H.Janssen:13-15-25e pr. G.binders: 16-2le pr. P.de bauw:18e pr. J.Cox: 24e pr. Oude duiven: 1e aankomt 14.38.07 uur H.Hednrix:1-7-10-11e pr.G.binders2-3-9e pr.A.Rongen:4-16e prA.Hendiix; 5„6-8-13e pr.H.Janssen: 1ge pr. P.M.Cox: 14e pr. H.Willems: 15e pr.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1