iJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 3 Juli 1970. jaargang 9 no. 35 Parochie H. Oda. 7e Zondag na Pinksteren. Zondags 7*30 uur leesmis voor Harrie Poels, 8.45 uur leesmis voor de parochie, 10 uur gesticht jaargetijde voorGatharina van Lipzig- Geurts en Maria van Lipzig-Willemsen, 11.30 uur jaargetijde voor Victor Luyten. Tot half Augustus zal in de laesmiBeea meer worden gezongen. Maandag: 8 uur leesmis voor Harrie Poels. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Jaoobus Janssen. woensdag: 8 uur leesmis voor Peter Joh. Philipsen. Donderdag!19 uur leesmis voor intentie van de familie Slangen-Verheyen. Vrijdag: 8 uur weekdienst voor Jacobus Flinsenberg. Zaterdag! 3.30 uur gezongen H.Mis uit dankbaarheid bij het 25 jarig huwe lijk van Claessens-Maessen, 19.30 uur leesmis voor Willem Vol- lenberg. MisdienaarsZondag! 7.30 uur de Wit - Arts, 8.45 uur Bos - Janssen, 10 uur Janssen - Bos, 11.30 uur van Gassel - Koonings. Boerenleenbanksluiting met de kermis. Tijdens de kermisdagen, maandag, Dinsdag en woensdag, is het kantoer van de Boerenleenbank ALLEEN geoppyp van 9-12 uur v.m. Na de middag is de bank met de kermisdagen dus ge sloten. Gelieve hiermede rekening te houden. Bij voorbaat dank. PPY*- ff1*i8.z.Q.ekersuitslag vlucht Danmartin, 21 Juni 1970, aankomst 1e duif 12.47.43 uur. J.Custersi 1-7-21e pr. M.Janssen! 2-6-14-23e pr. G.Binders: 3-4-20e pr., A.Rongen: 5e pr. A.Hendrix: 8e pr. H.Janssen: 9-10-12-13e pr. H.Hendriks: i1—17e pr. H. van Ass: 15e pr. H.Willems: 16e pr. Fr.Janssen: 18-l9-24e Pr* M.Houben: 22e pr. ■IJ.s,s:.e>s.teyn- Uitslag vlucht Danmartin, 21 Juni 1970, aankomst 1e duif 13.11.41 uur, laatste duif 13.37.12 uur. P. en M.Arte: 1-3-10e pr. Jac. Hendrix: 2-13e pr. J.Arts en Zn.: 4-8-9- 11-16e pr. J.Derix: 5-14e pr. P.Philipsen: 6-17e pr. J.W. Hehdrix! 7-12e pr„ M.H. Ar'ts: 15e pr. DANSEN. DANSEN. in het Gemeenschapshuis, tijdens de kermisdagen op 5> 6, 7, en 8 Juli a.s., aanvang 6 uur. Muziek; "The Lonely Birds". Tijdens de kermisdagen spelen voor U in zaal H0ELANZIAi het Amusementsorkest: "Les Amis". De winkel is met de Kermisdagen ge opend van 9 tot 1 uur. De bestellingen voor de bakkerij daags tevoren opgeven a.u.b. J.Bos - Janssen. Bezoekt tijdens de kermisdagen het moenschapshuisVoor U spelen net bekende dans- en amusementsor kest "The Lonely Birds" Prettige bediening, gezellig zitje voor jong en oud, in de nieuw aan gepaste ruimte. Beleefd aanbevelend, L.Janssen. Te koop. Nieuwe aardappelen, H.Vollenberg, Heidsepeelweg.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1