IJ S S E LS.TEIJM.NIEUWSB LAD 26 - 6 - 170. jaargang 9 no.34 Parochie H. Oda. 6e zondag na Pinksteren. Zondag 7*30 Ism. v. harry Stiphouï. 8.45 weekdierst v* Jakob Flinsenberg. 1Qji00^Hoogmis v.d. parochie. 11.30 leesm v. Jan. G^urts. Deze week is Verder geen mis daar de pastoor afwezig is. Bij' spoedgevallen wordt men verzocht zich in verbinding te stellen met de rector van het Veulen. Zaterdag: 10.30 Gezongen H. Mis uit dankbaarheid bij het 40 jarig huwelijk van Thesissen - Geerets. 19*30 Ism, v. Jakob Plinsenberg best, d.d. buurt. L.V.B. Op 20 of 21 aug. zal in Venray in de schouwburg het 40 jarig jubileum van de L.V.B. kring Venray gevierd worden. De feestmiddag begint om 4 uur. De feestvergadering duurt van 4 tot 6 uur. Na het openingswoord van de kringvoorzitster zullen er enkele toespraken ge houden worden. Er volgt door de zangvereniging van Oirlo of Leunen een zangnummer. Er zal ee& revue passeren van de laatste 40 jaar van d© I.V.B, 4? dansgroep van Oostrum zal enkele dansen ten tonele brengen. Om 6 uur "zal iedereen een lunchpakket aangeboden worden met koffie. Tussen 6 en 8 is er gelegenheid om de tentoonstelling te bezichtigen. Hier kan men zien wat er zoal door de dames van de kringen Venray, Horst en Gfcennep gemaakt is. Om 8 uur zal het Groot Limburgs toneel opvoeren De stom geslagen echtgenoot". De leden die naar dit feestprogramma heen willen gaan moeten zich uiterlijk opgeven voor 1 juli daar het op die datum doorgegeven moet worden aan de feestcommissie. De kosten bedragen 2,50 en moeten zo gauw mogelijk aan een van de bestuursleden na het opgeven betaald worden. Na die datum is het niet meermogelijk om zich tp te geven daar de toegangskaarten van Roermond moeten komen. Opgeven bij een van de bestuursleden met naam adres en huisnummer bij genoeg deelname zal er eventueel een extra bus rijden. Bij opgave s.v.p. opgeven of men al dan niet per eigen vervoer zal gaan. K.P.J.L. Het winterprogramma is geëindigd. We gaan in september verder met een geheel nieuw programma. Ook nieuwe leden zijn dan van harte welkom. Wij wensen jullie allemaal een plezierige en fijn vakantie, dus tot september. Ruiterclub A.s. zondag gaan de ruiters op concours in Reuver. Het achttal rijdt in de klasse middel, verder nog Individuele dressuur en springen. Het begint T s morgens om 10 uur en het middagprogramma om 2 uur. Te Koop: Te Koop drachtige volbloed vaars Partij eetaardappelen bintje 29 juni aan telling TT - D verloren: een paar nieuwe kinder- G. v. d. Munckhof, Puttenweg schoenen aan de Rouwkuilen. G. Maessen, Deurneseweg 23

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1