IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 8 Mei 1970. jaargang 9 no. 27 Parochie H. Oda. Zondag na Hemelvaart* Zmndag: 7*30 uur leesmis voor Piet Verheyen en Maria Litjens, 9 uur leesinis x^aar onder eerste H.Communie der kinderen, 10 uur Hoogmis voor de paro chie, 11,50 uur Jongerenmis, Maandag: 8 uur leesmis voor Harris Stiphout, Dinsdag: 8 uur weekdienst voor Peter ifan Gellecum. Woensdag: 8 uur maanddienst voor Gerard Fleurkens. Donderdag:19 uur maanddienst voor Petronella Cox - de Lauw, Vrijdag: 8 uur geen mis. Zaterdag: 2,30 uur n.m. H.Mis uit dankbaarheid bij het 25 jarig huwelijksfeest van Eer en - I-Ieynen, 19» 30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de fcinilj Rongen - Wismans, LZaterdag: 19»30 uur Cox - Janssen. Zondag: 7«30 uur van Gassel - Koonings, 9 uur Fleurkens - Knippenberg, 10 uur de Wit - Arts, Zilveren tientjes. Tot 15 Mei kunnen de bestelde zilveren tientj op do Boerenleenbank worden afgehaald onder vertoon van het- bostelkaartje, dat inmiddels van Rijks Schatkist hebt terugontvangen. De zolveren tientjes die op 1L Mei neg niot zijn afgehaald zullen in de normale geldcirculatie worden gebracht Reeds enkele jairen is de Boerenleenbank verzekeringsognot van Interpolis (LVM.+ BTL,Thans zijn de Boerenleenbanken ook agent geworden vuu de begrafehisverzekering "DELA"en kunt voor het afsluiten van een gunstige be grafenisverzekering voortaan ook op het kantoor van de Boerenleenbank terecht. Als U de verzorging van een begrafenis met alle bijkomende beslommeringen volledig wi 'c laten verzorgen tegen een redelijke premie, kunt U daarvoor bij de Boerenleenbank terecht. "Dela" begrafenisverzekering is een gezinsverzekering, zodat alle gezins eden moeten worden verzekerd bij aanmelding, (d,w.z. ouders kinderen tot 16 jaar). Gaarne geven wij U nadere inlichtingen. Ruiterclub.zondog 10 Mei wordt de 3e en laatste kringwedstrijd gehouden in IJssolsteyn. De dressuur 4 tallen en individuele dressuur begint om 11 uur, en het springen 2 uur. Het terrein is bij FrJenniskens aan de Rouw&uilenweg. Fanfare,. de oorste H.Communie van de kinderen, worden de muzikanten en drum mors a.s. Zondag 10 Mei, uiterlijk 8.4-5 uur aan het Gemeenschapshuis verwacht. Wel shrui t cr s"m. Geslgc,gd> 0nze instructeur, Dhr. A.Janssen, slaagde zaterdag j.l, voor het diploma Pony-instructeur. Op de kringwedsjrrijd te Castenray slaagde Maarten Kappen voor de startkaart op buddy. Wij v/ensen beide geslaagden geluk met het behaalde succes. i Bes tuursvorgadering. Maandagavond 11 Mei om 8 mar *nm. wordt een bestuursvergade ring gehouden ifl zaal Bos, Oud papier. A.s. zaterdag 9 Mei wordt oud papier opgehaald in de kom van het dor- Deurnesoweg, Kempkensberg, Peelweg, Mocrselsepeel en Pastoor-Jacobspeel.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1