13 Februari 1970» jaargang 9 no. 15 Parochie H.Oda. 1e Zondag in de Veertigdagentijd. Zondag: 7.30 uur leesmis voor Harrie Goumans, 8.45 uur leesmis voor Pe ter Joh. v.d. Sterren en Gertruda Simons, 10 uur Hoogmis voor de parochie, 11.30 uur leesmis voor Gerard Beters. Maandag: 8=uur jaargetijde voor Johanna Verlinden- Maessen. Dinsdag: 8. uur leesmis voor Willem Jacobs eb overleden familie. Woensdag: 8 uur leesmis voor Francisca Cleophas - Spreeuwenberg. Donderdag:19 uur gesticht jaargetijde voor Peter Wilmsen, Petronella lit- jens en hun zoon Simon. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Johanna Arts Barten, 10.30 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Bloemen- Stiphout. Zaterdag: 19-30 uur leesmis voor Catharina Stoffelen- Kroon. MisdienaarsZaterdag, 19-30 uur Arts - de Wit. Zondag7.30 uur Janssen- Bos, 8.45 uur Janssen - Cox, 10 uur van Gassel - Koonings, 11.30 uur Fleur- kens - Knippenberg. K V P -Onderwijs, Jeugd, Sport, Cultuur, Recreatie, boeiende onderwerpen waarover veel gesproken en geschreven wordt, belangrijke problemen, waar bij nagenoeg iedereen is betrokken. Ook het provinciaal Bestuur heeft in deze een taak. Ongetwijfeld zult kennis willen nemen van de visie en plannen van Gedeputeerde Staten van Limburg over bovengenoemde kwesties. Op maandag 16 Februari 1970, om 20 uur zal in hotel Cox, Markt Horst een spreekbeurt worden gehouden, over bovenstaande punten, door Dhr. G.Heili gers lid van G.S. kunt vragen stellen aan de inleider en met hem van ge dachten wisselen. Iedereen is welkom, ook niet leden. Quwy.eJ?ni$in&Op vrijdag 20 Februari a.s. houdt de tuinbouwvereniging een ledenvergadering, i.v.m. eventuele fusie. Alle leden worden vriende lijk uitgenodigd. Handboogschutter!,1. üitelag 40 pijien> 5 Februari 1970. 1 J„Koonings 341 pnt. 2 J.Janssen 318 pnt. 3 M.Camps 318 pnt. 4 Fr.Janssen 314 pnt. 5 A.Fleurkens 306 pnt. 6 J.Claessens 305 pnt. 7 Jos.Jaspers 299 pnt. 8 B.Camps 278 pnt. 9 W,Camps 270 pnt. 10 P.Claessens 257 pnt. 11 A. Lemmens 251 pnt. 12 Th.Janssen 250 pnt. 13 M.Verhoeven 216 pnt. 14 G.Jans sen 210 pnt. 15 D.Verstegen-L. 208 pnt. 16 A.Franssen 157 pnt. 17 G. van Dijck 125 pnt, 18 P.Spreeuwenberg 71 pnt. 1 Degenen die iets te ^vorderen hebben van de carnavals vereniging wordt verzocht de rekening voor 1 Maart a.s. in te dienen bij de secretaris A.Winnen. Gevonden: T.. Kmderportemonnaie met inhoud, te bevr.: A, Winnen, Jan- Poelsweg. Gevonden: Kj__naerp0r-|;emonnaie met inhoud, en heren- polshorloge, te bedragen; k£mt oor l.L.T.B.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1