IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 6 Februari 1970. jaargang 9 no. 14 Parochie H. Oda. 5e Zondag na do Verschijning des Heren. Zondag: 7.30 uur leesmis voor de overleden familie Baghus, 8,45 uur leesmis voor Peter Joh. Philipsen en G-ertruda Simons, 10 uur Hoogmis voor zekere intentie, 11.30 uur leesmis v.d. parochie, baandag: 8 'uur leesmis voor Thomas Michels en echtgenote. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Henricus Maessen, Maria Maessen-Mans en Jac. Maessen. Woensdag: Aswoensdag, 19 uur aswijding en uitdeling van askruisjes voor en na de Mis, leesmis voor Willem Vollenberg en overl.familie Donderdag:19 uur leesmis voor overleden familie Deters-Koppens Vrijdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Philipsen-Groetelaars Z-aterdags 19.30 uur leesmis voor Harrie Stiphout. MisdienaarsZaterdag: 19.30 uur Fleurkens - F.Koonings. Zondag: 7.30 uur de Wit - Arts, 8.45 uur Bos - Janssen, 10 uur Janssen - Cox, 11.30 uur van Gassel - M,Koonings. Zaterdag 7 Februari, installeren van Prins Servé I. Om kwart over 8 n.m.zal Prins Serve T met zijn Prinses door de Raad van Elf en de fanfare "bij zijn huis worden afgehaald, om in zaal Roelanzia door de Opperpeelreus Dhr. H.Jenniskens te worden geinstalleerd. Daarna krijgt iedereen de gelegenheid om de Prins en zijn gevolg te feliciteren. Tijdens de receptie zullen enkele personen, die veel voor de carnavalsver eniging hebben gedaan worden geridderd. Wij hopen dat vele inwoners op deze receptie aanwezig zullen zijn om de carnaval met medewerking van de fanfare op gezellige wijze te beginnen. Dinsdag 10 Februari, Carnavalsoptocht. Wij willen iedereen nog eens aansporen om mee te doen aan de optocht,wij verwachten, dat de optocht dit jaar het hoogtepunt zal zijn van de car navalsviering. Er zullen ook dit jaar weer 6 bekers beschikbaar worden ge steld voor de beste wagens en groepen. Wij verzoeken de deelnemers om van af H. van Asten over de Heidsepeelweg en Peter-Janssenweg naar de Boeren bond te gaan, om zich aldaar op te stellen, en alle aanwijzingen van de optochtleider, Dhr. H.Gooren, strikt op te volgen. De kop van de optocht vertrekt om 2 uur als volgt: Kerkweg, Lovinckplein (langs Teunissen), Jan-Poelsweg, Heidsepeelweg, Montfortstraatv.Beurden- weg, Litsenbergweg, Schoolweg, alwaar de optocht wordt ontbonden. Jeugdbal in garage Rooyackers: Wij vragen nog enkele personen om toezicht te houden bij het jeugdbal, tussen half 5 en half 10. Wie offert een paar uren op voor onze jeugd en geeft zich op bij A. Winnen. Wij danken U alvast namens de jeugd. Ledenactie Er kunnen zich nog steeds nieuwe leden opgeven bij A. Winnen. U wordt toch ook lid.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1