IJSSELSTEUNS NIEUWSBLAD 31 December 19^9- lasrgsng 9 no. 9 Parochie H.Oda. Peest van de Verschijning van de Heer. Zondag: 7.30 uur leesmis voor de parochie, 8.45 uur leesmis voor Maria van Soest - Swinkels en overleden familie, 10 uur Hoogmis voor Harrie Stiphout11.30 uur leesmis voor zekere intentie. Maandag: 8 uur leesmis voor G-errit van Dijck. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Peter Johan Philipsen. Woensdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Vergeldt - Burgers. Donderdag:19 uur leesmis voor de overleden familie Lemmens - Poels. Vrijdag; 8 uur leesmis vo r de overleden familie Keysers - Smeets. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor Pièè Verheyen en Maria Litjens. MiffAj-eU-.a.QJjLL Zondag: 7.30 uur, de Wit - Arts, 8.45 uur, Janssen - Bos, 10 uur, Janssen - Cox, 11.30 uur, van G-assel - M.Koonings, aterdag: 19.30 uur, Pleurkens - P. Koonings. AliVJlUAllUAUDii Werkzaamheden bij jaarwisseling. In verband met het opma ken van de balans per 31-12-1969, willen wij'gaarne wederom Uw medewerking vragen voor het volgende: a» beperk de eerste week van het nieuwe jaar Uw bankzaken zoveel mogelijk tot de strikt noodzakelijke, bo In verband met de rentebijschrijving op de spaarkaarten willen wij vra gen om tot 15 Januari de spaarmutaties te beperken en geen mutaties te doen op spaarboekjes van de kinderen. Tot 15 Januari zullen wij daarom geen gelegenheid hebben om spaarbus- jes leeg te maken. Wilt U deze voor 15 Januari NIET aanbieden om te ledigen. Bij voorbaat danken wij U hartelijk voor Uw medewerking, en vervolgens wen sen wij U allen een voorspoedig 1970. T V P Op 5 Januari 1970, lezing in zaal Bos, met als onderwerp "Beter be wegen ook voor ouderen". Aanvang 7.30 uur nm. precies. l-hrnaVU.ls.v.e.l.en.I-.g.kU.€--- Bonte avond, op zaterdag 14 Januari 1970. Degenen die mee willen werken aan de bonte avond, d.m.v. een buut of een liedje, wor den verzocht zich zo spoedig mogelijk op te geven bij W.Koonings, van Beur- denweg 2. Tevens wordt ook weer het carnavalslied 1970 gekozen, U maakt toch ook een liedje Vanaf 3 Januari weer RADEN WIE PRINS_CARNAVAL 1970 wordt bij Gebr.Keysers, Zaterdag 3 Januari, GEHUWDEN - BAL, breek eens met de dagelijkse sleur en ga eens samen een gezellig avondje uit. Tot zaterdagavond in zaal R0ELAN- ZIA. Prima aangepaste muziek. JEUGD)- carnavalsbal van 12 tot 16 jaar, op ZONDAG 4 Januari, van 5 tot 9.30 uur in het Gemeenschapshuis. Aftreden van Prins Harrie I, en installatie van de nieuwe Prins 1970. Muziek: "Group Plash". Zeer laag gehouden entree. Ouders zijn van harte welkom, Toezichthouders, ook U, moeders kunt dit. Geeft U zich even op bij het comité- lid, A.Baltissen.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1