IJSSELSTEUNS NIEUWSBLAD 2k december 1969 Parochie K.^Cda Zondag na Kerstmis; jaargang 9 no. s leesniis besteld door de bedevaartgangers naar Wittem leesmis voor Gertruda Swinkels Hoogmis voor de Parochie leesmis voor Kartinus Peeters en echtgenote. leesmis voor de familie Vollenberg - Baten leesmis voor Kartinus Bus en echtgenote, en Wim Bus leesmis om God te dan!:en voor de genaden en weldaden in het afgelopen jaar ontvangen. Hieuwjaarsdag leesmis voor Justinus Koppens en Lucia van den Broek hoogmis eerste vrijdag van de maand, leesmis voot Peter JQh.Rongen gesticht jaargetijde v. Anna Fleurkens - Pouwels. zaterdag 19«30 v.Gassel - Koonings M. zondag 7.30 Fleurkens - Koonings F, 8.^5 De Wit - Arts 10,00 Bos - Janssen 11.30 Cox - Janssen ]JL Op 5 januari 1970 lezing in zaal Bos, met als onderwerp !1Beter bewe gen, ook voor ouderen'1. Aanvang 7.30 uur n.m, precies. I.v. hiermede is de kienavond een week uitgesteld,naar 12/1 1970. Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag: Vrijdag Saterdag 7.3O uur 8.^5 uur 10.00 uur 11.50 uur 8.00 uur 8.00 uur 19.30 uur 3.30 uur 10.00 uur 8,00 uur 19.30 uur Misdienaars Pony-club "De Welshr.uiters" Ophaaldienst oud papier, a. s. Zaterdag 4- Groep om 12.30 uur Klomp Groep IX Grienen, Luyks, Aarts en Rogier Kappen, om 13.00 uur boerenbond. R.Janssen, H.Claessens gaan naar PaardenkopwegMoostdijk en Timnterraansweg. M.Deriks M.de Wit, G.Buissen gaan naar Deurneseweg, Middenpeel- weg, Kempkensberg,Merselosepeel en Jacobs- peel. Wil iedereen eraan denken om achterstallige contributie te betalen v66r Nieuwj aar. Willen diegenen,die een zadel of hoofdstel hebben gehad met Sinterklaas, het geld storten op de Boerenleenbank te IJsselsteyn t.n.v. Pony-club f,De Welsh Ruiters51 Het Bestuur. Aan allen een Zalig Kerstfeest en Voorspoedig Nieuwjaar. Stichting Gemeenschapshuis e t 0 fl a 0

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1