crn 1JSSELSTEUNS NiEUWSSLAD 11 December 1969. jaargang 9 ho. 6 Parochie H. Oda. 3e Zondag van de Advent. Zondag 'Maandag Dinsdag: Woensdag: 7»30 uur leesmis voor de overleden familie Verhoeven-Thijssen 8.45 uur leesmis voor de overleden familie Lemmen-Heldens, 10 uur Hoogmis voor de parochie, 11.30 uur jongerenmis, Thema: Sport en Spel» 8 uur leesmis voor Martin Bus en echtgenote, en Wim Bus. 8. uur leesmis voor Harrie Stiphout. 19 uur boeteviering met aansluitend leesmis voor de overleden familie Coenen— Spreeuwenberg. Donderdag;19 uur boeteviering met aansluitend leesmis voor Hendrikus Maessens, Maria Mans en Jac. Maessen. Vrijdag: 19 uur boeteviering met aansluitend leesmis uit dankbaarheid voor de familie Van Lipzig- Michels. Zaterdag: 19 «30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de fam.Lemmens—Ron^-n Misdienaars: dagz 19o30 uur, Bos - Janssen 7«30 uur, Cox - Janssen 8.45 uur, van Gasse1 - M.Koonings, 10 uur, Fleurkens - F,Koonings. Zaj;e: Zondag: P„D.V„ IJsselsteyn Op zaterdag 13? en zondag 14 December organiseert de poscduivenvereniging "IJsselsteyn" een C.C. tentoonstelling. Deze wórdt gehouden in zaal Roelanzia, en wordt op zaterdag 13 December geopend door de voorzitter van de C.C„, de heer v»da Sluys. J Oio is tevens de kampioenendag van de C.C. "De Vriendenkring"Verder zul len zondagmiddag een aantal duivenbonnen van zeer vooraanstaande liefheb bers te koop worden aangeboden. De toegang van deze tentoonstelling is gratis. Carnavals- Ook de hofkapel nieuwe pakken. Zaterdag 20 en Zondag jeuwedstri i J er in el le oefe'e vsn T.T qqo! o-f-ci-tm tjto o t>_. 21 ^Decembergrote toepwedstrijden m alle cafe's van IJsselsteyn, waar- bi jzaterdagavond tevens de hofkapel voor een gezellig stukje stemmings muziek zal zorgen. Handboogschutteri.iTT<J 1 Uitslag 40 pijlen, 4 December 1969 I J.,Koonings 341 pnt. 2 M-.Camps 337 pnt. 3 C.Janssen 316 pnt. 4 J.Janssen 309 pnt. 5 G.Janssen 305 pnt. 6 A.Pleurkens 292 pnt. 7 Jos.Jaspers 292 pnt.o 8 J.Claessens 289 pnt. 9 B.Camps 281 pnt» 10 Th.Janssen 277 pnt. II M.Verstegen 241 pnt. 12 A. Lemmens 235 pnt. 13 P.Spreeuwenberg 173 pnt, 14 A.Pranssen 126 pnt. Fanfare a j)e reeds eerder medegedeelde te houden ledenvergadering die zou worden gehouden op zaterdag 13 December, is verzet naar Zaterdag 20 Dec. Gevraagd 17 h 18 S. Kijssen, Puttenweg, tel. 571 championpluksterleeftijd jaar. Te koop. ^alfvaars, aan telling G» Maessen, Deurneseweg 23.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1