te iJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD BEI 28 Njvembér 1069. jaargang no. 4 Parochie H.Oda. Zondag': Maandag: Dinsdag: 1e Zondag van de Advent! 7.30 uur jaargetijde voor Antoon-Janssen en Maria Winnen, 8.45 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie van Soest-Jennis- kens, 10 uur Hoogmis voor Johannes Peéters en Egbérdina van As ten, 11.30 uur jongerenmis, thema:"Hoe zien we God in doze tijd"0 19 uur H.Mis voor de levende en overleden leden van het kerkkoor. 8 uur leesmis voor zekere intentie. Woensdag: 8 uur leesmis voor Martnus Peeters en echtgenote. Donderdag:19 uur avondmis voor Maria van Soest-Swingels Vrijdag: eerste vrijdag van de maand, 8 uur leesmis voor de overleden familie Vergeldt-Burgers Zaterdag: 19.30 uur lee.smis uit dankbaarheid voor de familie Yerhneven- Philipsen. Misdienaars. gaxerdag 19.30 uur: Pleurkens - F.Koonings Zondag: 7.30 uur: de Wit - Arts 8.45 uur: Bos - Janssen 10 uur: Cox - Janssen Het jongerenkoor wordt verzocht om op Zondag 30 November om 11 uur aanwezig te zijn in de kerk voor een korte repetitie, waarna de jongerenmis van 11.30 uur mede zal worden verzorgd. St.Nicolaas-intocht Zondag 30 November komt St.Nicolaas giet zijn beide zwarte pieten IJsselsteyn bezoeken. Zijn aankomst is gesteld op half 3 s'middags. Zoals elk jaar wordt St.Nicolaas afgehaald door de ruiters te paard, gevolgd door de fanfare. Omdat St.Nicolaas bang is voor ongelukken op het Middenpeelweggedeelte zal hij en zijn knechten via zaal Bos en Keysers naar het Gemeenschapshuis trekken, waar dan de Sint al iets van r 1 gulheid kan laten blijken. Dank zij de vriendelijke medewerking van u Ruiterclub maakt St.Nicolaas zijn intrek dit jaar per landauer, Nada^ St.Nicolaas in de zaal van het Gemeenschapshuis de kleine en grote kinderen heeft toegesproken, en alle kinderen ook echt mooi met de fanfare samen gezongen hebben, volgt de uitdeling van de tractatie. Deze gaat vol- St.Nicolaas als volgt: De kinderen die nog niet op de lagere school zijn, dus tot 6 jaar krijgen een zakje met snoep. Dit krijgen dus ook de kin deren, die op de kleuterschool zitten, of er op hadden moeten zitten. De kinderen van de lagere school krijgen zondag in tegenstelling met voorgaande jaren ook enkele kleine versnaperingen. St. Nicolaas wil de ouders nog vra gen goed op hun kinderen te letten, als ze weer naar huis gaan. Dit i.v.rn. het verkeer op de Puttenweg(Middenpeelweg) In de zaal staan langs de zijkanten stoelen. Deze zijn alleen voor moeders, niet voor kinderen. De Stoelen rechts vóór in de zaal zijn bestemd voor de fanfare. Op vrijdag 5 December komt St.Nicolaas nog de lagere school bezoeken. Nadat eerst een bezoek aan de kleuterschool is gebracht, zal de Sint 14.15 uur aankomen in de gymnastiekzaal. Allereerst komen de 3 laag ste klassen in de zaal, 3 uur de 3 hoogste klassen. Ouders die graag ko men kijken zijn welkom. Ir^afeai, O T>

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1