JSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 21 November 1969. jaargang Parochie H. Oda. 26e en laatste zondag na Pinksteren, Peest van Christus Koning. Zondag: 7.30 uur leesmis uit dankbaarheid ter ere van de Maagd Maria, 8.45 uur jaargetijde voor Anna Smits - Weys, 10 uur Hoogmis, jaargetijde voor Theodora Winnen- Holtermans. Maandag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Gommers. Dinsdag': 8 uur leesmis voor Prancisca Cleophas- Spreeuwenberg. 7/censdag: 8 uur leesmis voor Harrie Stiphout. Donderdag:18.30 uur avondmis voor de levende en overleden leden van de L.V.B., bij gelegenheid van het 35 jarig bestaan, tjdag: 8 uur leesmis voor G-errit van Dijck. saterdag: 19.30 uur leesmis voor Marinus van Dijck. Zaterdag: 19.30 uur, van G-assel - M.Koonings. Zondag: 7.30 uur, Pleurkens - P. Koonings. 8.45 uur, de Wit - Arts 10 uur, Bos - Janssen 11.30 uur, Cox - Janssen Weekdienst: Pleurken^y- P. Koonings. Kinderkoor. beginnen met de avondmis van Zaterdag 22 November zal voor baan regelmatig een kinderkoor de gezangen mede ondersteunen. Dit koor aal afwisselend in de zaterdagavondmis en de mis van 8.45 uur op zondag zingen en staat onder leiding van Dhr. Steverink. Hopelijk zal dit de zang in de kerk nog meer ten goede komen. pit weekend zullen verder nieuwe kerkboekjes in gebruik wor den genomen, waarin naast diverse gezangen ook de vaste gebeden van de Eucharistieviering zijn opgenomen. 7 we boekjes worden iedere week uitgedeeld en wel op zaterdagavond en blij V .ii dan liggen tot zondagmorgen na de mis van 11,30 uur. Mogen we ^vragen om deze boekjes netjes te behandelen en op het einde van iedere mis voor aan op de hoek van de bank te leggen, zoals ook gebruikelijk was met de zangboekjes in het verleden. Hierdoor wordt een rommelige indruk van het kerkgebouw tussen de diverse diensten voorkomen. Hopelijk zal deze nieuwe zang- en gebedenbundel bevorderen dat er door al len wordt meegebeden en meegezongen. AlLALl op donderdag 27 November 1969 houdt de L.V.B. haar feestavond, en tevens de viering van het 35 jurig bestaan, in het Gemeenschapshuis. Het programma is: 6.30 uur nm. H. Mis, 7.30 uur koffietafel, om 9 uur to neeluitvoering door de toneelgroep "Vondel" uit Castenray. In de loop van de volgende week zullen de loten voor de Lourdes— reis wor den aangeboden, i.v.m, het 35 jarig bestaan zullen er dit jaar 2 Lourdes- reizen worden verloot. Bouw vakbond. De pnieverj_ng van vacantiezegels voor de a.s. kerstvacantie zal zijn op Dinsdag 25 November van 6.30 t/m 8 uur nm. Er kunnen 40 dagze gels ingeleverd worden, schilders 8 weekzegels. Losse zegels worden niet ingenomen,scheur dus geen zegels uit Uw boekje maar laat dit door de P.V, doen. De inlevering is bij P. Janssen, Schoolweg 2b.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1