IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 14 November 1969 Parochie H.Oda. 23e Zondag na Pinksteren» ~adag: 7,30 uur leesmis voor de parochie, 8.45 uur leesmis voor Adri- aan en Frans Kuunders, 10 uur Hoogmis voor Antonetta Smeets-Vei- geldt;, 11.30 uur jongerenmis, bandag: 8 uur maanddienst voor Jac. Janssen. nsdag: 8 uur maanddienstvvoor Leonard Maessen. Woensdag: 8 uur leesmis voor Johannes Keysers en Gatharina Janseen. 3)onderdag:19 uur leesmis voor Gerard Cremers. Vrijdag: -S uur leesmis voor de overleden ouders van Vegehel-V^v - Zaterdag: 19-30 uur leesmis voor Andreas Philipsen. leienaars:, zaterdag: 19.30 uur Cox - Janssen Zondag: 7.30 uur van Gassel - M.Koonings 8.45 uur Fleurkens - F.Koonings. 10 uur de Wit - Arts -Lag£re__gjlhop,l0p maen^ag en Dinsdag resp. 17 en 18 November a.s. worden o eerste serie contact- of kijkavonden van dit schooljaar gehouden. De - ic ol is op beide avonden geopend van 7 tot, 10 uur s'avonds. De kinderen .xdoben een circulaire mee naar huis gebracht, waarin vermeld staat, hoe laat we U het liefst op een der beide avonden ontvangen. StNicolaasfeest. De intocht van St.Nicolaas zal dit jaar plaats hebben op Zondag 30 November a.s. Zoals elk jaar gebruikelijk is, vindt de ont- ^ngst plaats in het Gemeenschapshuis. De scholen worden bezocht door ooiaas op Vrijdag 5 December a.s, Fadere berichten volgen nog in een van de volgende IJNB. nummers. Op dinsdag 18 November wordt er een dropping gehouden. Opgave voor 17 November bij J. de Weert en N. van Tilburg. Vertrek om 7 uur bij cafe H. van Asten. g.aD.^"b20^eQhut'teri.1' uitslag 40 pijlen, 6 November 1969. 1 M.Camps 338 pnt. 2 J.Koonings 331 pnt. 3 ïk.Janesen 324 pnt. 4 A.Lem- mens 309 pnt. 5 J.Claessens 307 pnt. 6 C.Janssen289 pnt. 7 B,Camps 265 pnt. 8 J.Janssen 262 pnt. 9 Fr.Janssen 236 pnt. 10 M.Verhoeven 223 pnt. 11 Jos.Jaspers 214 pnt. 12 Joos Janssen 212 pnt. 13 H.Camps 175 pnt. 14 M.Verstegen 173 pnt. 15 W.Camps 171 pnt. 16 A.Fransseh 93 pnt. De stand na 5 wedstrijden is: 1 M.Camps 8.45. 2 J,Koonings 7.92 pni;. 2 C.Janssen 7".B4~. 4 Th.Janssen 7.83. 5 J.Claessens 7.54. 6 W.Koonings 7.52. 7 A.Lemmens 7.43. 8 Fr.Janssen 7.37. 9 J.Janssen 7.35. 10 A.Fleur- 7.15. 11 B.Camps 6.82. 12 PijClaessens 6.80. 13 G.Janssen 6.73H Jos. Jaspers 6.43. 15 M.Verhoeven 6.36. 16 Joos Janssen 6.08. 17 D. Ver stege.:. L. 5.17. 18 M. erstegen 4.91. 19 W.Canrps 4.55. 20 PSpreeuwenberg 4.13, 21 G. van Dijck 3.19. 22 H.Camps 3.07. 23 A.Fransseh 2,88.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1