JSSELSTE1JNS NIEUWS |aargang 7 November 1969. Parochie H.Oda. 24o Zondag na Pinksteren. Zondag: 7.30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie LitJens- van Someren, 8,45 uur leesmis voor de familie van SchiJndel-ThiJs~ sen, 10 uur Hoogmis voor de parochie, 11.30 uur leesmis toer' zekere intentie. Maandag: 8 uur leesmis voor Maria van Soest- Swinkels. Dinsdag: 8 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Michels-Huys Woensdag: 8 uur leesmis voor Thomas Michels en echtgenote, 10.30 uur Hoogmis bij het 40 Jarig huwelijksfeest van Claessens—Michels jnderdag:l9 uur avondmis voer Lambert Janssen. Vrijdag: 8 uur leesmis vom Victor Luyten. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor Pièè Verheyen en Maria LitJens. Misdienaars: -n r ^aterdag: 19.30 uur Bos-Janssen Zondag: 7.30 uur Cox-Janssen 8.45 uur van Gassel-M.Koonings 10 uur Fleurkens-F,Koonings 11.30 uur de Wit - Arts. Door een misverstand zijn onze enquete-formulieren niet allemaal opgehaald.. De Jongens enmneis Jes die dit formulier nog thuis hebben liggen, worden dringend verzocht om dit papier zo spoedig mogelijk (voor zondagmiddag) bij een der commissieleden af te geven, natuurlijk volledig ingevuld. j)e eerste serie contact- of kijkavonden van dit schooljaar zullen worden gehóuden op Maandag en Dinsdag 17 en 18 November a.s., en 1 sfavonds van 7 tot 1Q uur. üe kinderennbrengen nog een bericht mee van school, waarin vermeld staat op welke tijden wij U het liefst in de school verwachten. St.NicolaasfeestZoals elk Jaar gebruikelijk houden de kinderen van de Tagëre""school een collecte in IJsselsteyn om aan IJ een bijdrage te vra gen voor het St.Nicolaasfeest van de schoolgaande lagere school en kleu terschoolkinderen. Ook zijn deze inkomsten welke via deze collecte verkre gen worden, mede bestemd voor de festiviteiten op koninginnedag. Uw bij dragen zijn beslist onmisbaar om de feestvieringen, zoals we ze in het verleden gekend hebben te kunnen doen voortzetten. Daarom durven zij, die zich met dit werk vo^r Uw kinderen belasten, wederom een beropp op U te doen om deze collecte te steunen met Uw gift, waarvoor we U hij voorbaat zeer dankbaar zijn. In totaal kunnen we door Uw bijdrage ruim 400 kinde ren prettige feesten bezorgen. Momenteel worden bovengenoemde werkzaamheden op hun schouders genomen door twee afgevaardigden van het oudercomité t.w. de heren A.Pleurkens en H.Pijnenborg, en van de school door de heren A.Steverink en W.Verschuu- ren. TYP op 11 November is de excursie naar de blindenwerkplaats te Grave, de bus vertrekt banaf de kerk om 1 uur nm.de thuiskomst is om 8 uur savonds.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1