IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD |aargangd£ no. 52 '»«w» 31 October 1969. Parochie H. Oda. ij? 23e Zondag na Pinksteren,Peest van Allerheiligen. Zondags 7.30 uur leesmis voor Adriaan en Frans Kuunders, 8.45 uur lco mis voor Jac. Janssen, 10 uur Hoogmis voor Hendrikus Maessen, Maria Mans en Jac. Maessen, 11.30 uur Jongerenmis,thema:de dood, einde en begin. 15 uur Allerzielendienst en processie naar het kerkhof. Maandag: 8 uur H.Mis voor alle overledenen van de parochie. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Louis Ousters. Woensdag: 8 uur leesmis vo->r Gerard Deters.. ^^nderdag: 19 uur avondmis voor Gerrit van D.ijck. xjdag: eerste vrijdag van de maand, 8 uur leesmis uit dankbaarhexu t.e.v. het H.Hart van Jesus. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor de overledenen van de fam.Bus-Meulendijks Misdienaars: Zaterdag: 19.30 uur, de Wit - Arts. Zondag: 7.30 uur, Bos - Janssen. 8.45 uur, Cox - Janssen. 10 uur, van Gassel - M.Koonings. 15 uur, Fleurkens - F.Koonings. Lagere school. Qp 5iaandag 3 November a.s. gaat de schoolbus weer rijden. In overleg met het oudercomité en onderwijzend personeel zijn de school tijden dit jaar voor het winterseizoen als volgt vastgesteld: Elke morgen begint de school om 9 uur, en eindigt om kwart oyer 12 (12.15) ook op woensdag. s'Middags begint de school om kwart over 1 (1.15 uur°n eindigt om kwart voor 4 (3.45 uur), behalve natuurlijk woensdagmiddag. Schoolbusdiensten,IJsselsteyn-Noord. Aankomst bij Wed.Janssen, Pastoor-Ja coüspeel om 10 uunr half 9 (8.20 uur). Via de Pastoor Jacobspeel rijdt de t' 3 naar Meerselsepeel Deurneseweg, richting Klomp en vandaar over de x- awkuilenweg en Heidsepeelweg naar school. Voor IJsselsteyn - Zuid geldt dezelfde route, maar ook hetzelfde tijdsche ma als vorig jaar. Over de overblijfreglementen in school komen eventueel nog nadere berichten. KPJLQp dinS(jag 18 November organiseert de K.P.J.L. een dropping- Op gave bij Jeanne de Weert en Ni®, van Tilburg. Leden die nog met de uitwisseling naar Helden mee willen,(Zaterdag 8 Nov.; kunnen zich nog opgeven vóór 3 November. De bus vertrekt om 13.45 uur bij het Gemeenschapshuis. jd-VBA<s. maandag kienen bij H. van Asten. Dinsdag 11 November wordt e:, een excursie gehouden naar de Blindenwerkplaats in Engelen. Na afloop ge-- zamelijkekoffietafel in s'Hertogenbosch. Opgave vóór 8 November, tel. 0^785 - 509. Te k°0P*au-fc0 «Lelijke eend", te bevr. J.Born, Heidsepeelw.123 Te koop: Lioemkool, 4 voor f.1.- M.Arts, Rouwkuilenweg.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1