JSSELSTEIJNS UWSBLAD r aargan Parochie H.Oda. Pinksteren. 22e Zondag: 7.30 uur leesmis uit dankoaarneid voor de familie In 't Hulst- Verrijt, 8.45 uur leesmis voor G-erardina Menting - Arts, 10 uur Hoogmis voor Johannes Spreeuwenberg en "Maria Jenniskens, 11.3C uur leesmis voor de parochie. Maandag8 uur leesmis voor Adrxaan en Frans Kuunders. Dinsdag: 19 uur avondnis uit dankbaarheid. Woensdag: 8 uur leesmis voo"*" Michiel Jeurissen* ondaxdag;19 uur avondmis voor de overleden familie Jaspers- Lenssen. rijdag: uur leesmis voor Mathijs Drabbels, 10.30 uur huwelijksmis voor net bruidspaar van Ass- Claessens. Zaterdag: 19.39 uur leesmis uit dankbaarheid v.d. familie Arts-Spreeuwenb Het feest van Allerheiligen wordt gevierd op zaterdagavond en zondag. MisdienaarsZaterdag: 19.3-0 uur, Fleurkens - F. Koonings Zondag: 7.39 de Wit - Arts 8.45 Bos - Janssen 10 Janssen - Cox 11.30 van G-assel - M.Koonings. h.n?ujnJLn Opgave voor de uitwisseling met Helden, kan nog voor 27 October bij M.Stiphout (tel04932-288) of bij K.Vergeldt (tel.586). Deelneemsters aan de dropping wordt verzocht op Maandag 27 October te 7 uur nm. bij het gebouw van de L.L.T.B. aanwezig te zijn. Pen en pa pier, en eventueel zaklamp meebrengen. H9M.]?QQKs9.4Ht;.ter.1 j Uitslag 40 pijlen, d.d. 14 October 1969. 1 M. Camps 223 pnt. 2 C.Janssen 311 pnt3 J.Ko-nings 304 pnt. 4 A.Lemmens 304 pnt. 5 J.Janssen 300 pnt. o J.Ciaessens 298 pnt. 7 Fr.Janssen 290 pnt. 8 A,P.l.eurkens 275 pnt. 9 B.Camps 273 pnt. 10 Jos.Jaspers 239 pnt. 11 G-. Janssen 234 pnt. 12 M.Verstegen 218 pnt. 13 PSpreeuwenberg 201 pnt. 14 D.Verstegen-Linders 180 pnt. 15 A. Frans se-ni 158 pnt. 16 W. Camps 14 pnt. 17 G-. van Dijck 117 pnt. 18H.Camps 77 pnt. jTe koop. -j g0^ex brommer, in zeer goede staato H.Bovee, Deurneseweg 22d, Venrav. Te koop: een partij dubbel hard ge bakken vloertegels, zeer goedkoop, te bevr j Brpe.unissetl y Lovinckplein. Ie koop: 50 m. half- automatische legnesten. Jo Lemmens, Timm.weg, tel. 532. Te koop: natuurzuivere bijenho ning. P.Potten, Schoolweg 6. Vermist: 1 Stiertje, -g- jaar oud, uit Weide. G-aarne berihct, Th. Janssen, tel. 228. DANSEN. DANSEN, Heden Zaterdag om 7 uur nm. dansen in zaal "Roelan- zia", Muziek:The Picolino's"

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1