pp? IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 17 October 1969. jaargangf no. 50. Parochie H.Oda. 21e Zondag na Pinksteren, Wereldmissie&ag. Zondag: 7.30 uur leesmis voor de overleden familie Coenen-Spreeuwcnberg, 8.45 uur jaargetijde voor Peter Joh. Philipsen, 10 uur Hoogmis, jaargetijde voor Peter Joh. van Dijck, 11.3n uur jongerenmis. Maandag: 8 uur leesmis vo-^r Gerard Peters. Pinsdag: 8 uur leesmis voor Prancina Clephas-Spreeuwenberg. Woensdag: 8 uur leesmis voor Harrie Stiphout, 11 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Geurts-Spreeuwenberg. Ponderdag:19 uur leesmis voor de overleden ouders Prabbels-Nellen. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Maria Verhoeven en overleden familie, 10.30 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Rongen-Pouwels Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor de overleden familie Rongen-Pouwels. Zaterdag 19.30 uur, van Gassel - M-Koonings Zondag 7.30 uur, Pleurkens - P.Koonings 8.45 uur, de Wit - Arts 10 uur, Bos - Janssen Pe M.B.L. en K.P.J.L. zijn in fusie gegaan. Onze nieuwe naam is voortaan K.P.J.L, Pinsdag 21 October is er een kienavond voor de meisjes in zaal Bos, aan vang 8 uur. -'P zaterdag 8 November wordt er een uitwisseling gehouden met Helden. Pe genen die mee willen kunnen zich opgeven bij M.Stiphout tel.04932-288 en K.Vergeldt (tel.586). Pe opgave dient vóór 28' October binnen te zijn, i.v.m. het vervoer. L V B - A.s. maandag is er weer kienen bij H. van Asten. Verder willen wij er aan herinneren dat de opgave voor deelname aan de dropping vóór 21 Oct bep moet gedaan worden, tel.509. ILre ..UP^o o- voor de kleuters is de herfstvacantie van 20 t/m 24 October. Maandag 27 October is er weer school. Evenals voor de kleuterschool, geldt ook voor de lagere school, dat de herfstvacantie is van Maandag 20 t/m Vrijdag 24 October a.s. Op maandag 27 October verwachten we Uw kinderen dan weer op school. P&Rc ha 13Eerste wedstrijd wintercompetitie, 40 pijlen. 1 M.Camps 341 pnt. 2 Pr.Janssen 329 pnt. 3 J.Koonings 322 pnt. 4 J.Claes- sens 307 pnt. 5 Th.Janssen 303 pnt. 6 A.Pleurkens 298 pnt. A.Lemmens 295 pnt. 0 B.Camps 293 pnt. 9 J.Janssen 271 pnt. 10 M.Verhoeven 261 pnt. Jos. Jaspers 25-1 pnt. 12 P.Verstegen-L. 211 pnt. 13 M.Verstegen 191 pnt. 14 P. Spreeuweriberg 154 pnt. 15 G. van Pijck 122 pnt.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1