IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD xljntgewijd* Het waa rm prachtige geWwtenit, welke 3 October 1969. jssrgang 8 no. 48 Parochie H. Oda. Zondag: 7.3C uur leesmis voor de parochie, 8.45 uur jaargetijde voor An toon van Asten, 10 uur Hoogmis, jaargetijde voor Johanna Maria van de %er- Martens, en Catharina v.d. Weyer, 11.30 uur Jonge renmis. Maandag: 8 uur leesmis voor Maria van Soest - Swinkele, en Maria Smedts- Dinghs. Dinsdag: 8 uur leesmis voor MichielJéurissen. Woensdag: 8 uur leesmis.voor Victor Buyten. Donderdag:19 uur avondmis voor Piet Verheyen en Maria Litjens. Vrijdag: 8 uur leesmis voor intentie van de fam.Eleurkens- van Staverer Zaterdag: 19.30 uur avondmis, leesmis voor de fam. v.Schijndel-Thijssen. De opbrengst van de collecte voor broeder Philipsen was f.385.- waarvoor namens de broeder hartelijk dank. MisdienaarsZaterdag: 19.30 uur, Janssen - Bos Zondag: 7.30 uur, Janssen - Cox 8.45 uur, van Gassel - M.Koonings 10 uur, Pleurkens - E.Koonings. DENK DIT WEEKEND AAN DE GEZINSBIJDRAGE 1969. Onderstaande brief ontvingen wij van onze dorpsgenoten Wim en Piet Jennis- kens, die onlangs tot priester gewijd werden. Geleen, September 1969. Beste mede- parochianen. Het lë latuaeen al weer drie maanden geleden, dat wij in XJsselsteyn we in ons verdere leven hopen te moge* uitdiepen door het concrete patf.ce- terleven van "alledag". Hier vanuit Geleen danken wij nogmaals al degenen die hebben meegewerkt om van de dag van onze preisterwijding een onvergetelijke te maken. Bij gelegenheid van onze priesterwijding konden wij U nog niet zeggen waar we werkzaam zoude» zijn. Dit kunnen we nu wel, en daarom^vinden wij het zinvol het maar even te doen. Een'maadd geleden hebben wij beiden een be noeming gehad van de bisschop van Roermond,. Met nog twee andere priesters (waaronder Theo Slangen) en een broeder wonen en leven we samen in een huis, en bidden we samen voor kerk en wereld. Vanuit deze leefgemeenschap die nog in haar jongste schoentjes staat, zijn we werkzaam in enkele pa- roohis van het dekenaat Geleen. We vormen voorlopig echter.nog geen werk gemeenschap, of werk-team op parochieel of dekenaal plan. Wij beide*, evenals Theo Slangen volgen twee dagen in de week^een prac- tische cursus op het instituut vah voortgezette pastorale training te Roermond. De bedoeling van deze cursus is om als priesterzo deskundig mogelijk te kunnen functioneren, zowel wat betreft onze eigen houding als het hanteren van bepaalde methodieken. Wim is het komende jaar(tot Juli 7C werkzaam als hulp^rector in het ziekenhuis van Brunssum. Piet is werkzaam als hulp-lee'r aar in de StAugustinus-parochie hier in Geleen, waar hij voornamelijk kathechese geeft op een MAVO-school. Dit waren enkele flitsen van ons twee. Mocht ooit in de buurt van Geleen komen, dan^bent U van harte welkom, ons adres is: Markt 12, Geleen (bij het raadhuis). Wim en Piet Jenniskens.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1