IJSSELSTEUNS NIEUWSBLAD jaargang 8 no, 47 26 September 1969. Parochie H. Oda '18e Zondag na Pinksteren. Zondag: 7.30 uur leesmis voor de parochie, 8.45 uur leesmis voor de fa milie v.Schijndel- Thijssen, 10 uur hoogmis, gesticht jaargetij de voor Piet Claess'ens en B/Iechtilda van Megen, 11.30 uur lees mis voor de overleden familie Creemers - Arts. Maandag: 8 uur leesmis yom martin Bus en echtgenote Wim Bus. ^nsdag: 8 uur leesmis voor Michiel Jeurissen. oensdag: 8 uur leesmis voor de familie Jaspers - Lenssen. Donderdags 19 uur avondmis voor Mathijs Drabbels. Vrijdag: eerste vrijdag va'n de maand, 11 uur huwelijksmis vocar het bruids paar Voogd - Horrevoets, 15.30 uur huwelijksmis voor het bruids paar Seuren - Strijb'os. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor de overleden familie Coenen- Spreeuwenberg. Misdienaars Zaterdag 19.30 uur, de Wit - Arts Zondag 7.30 uur, Bos - Janssen. 8.45 uur, Janssen - Cox. 10 uur, van Gasse1 - M.Ko nings 1130uurPleurkens - P. Koonings. Zaterdagavond 27 September, en Zondag 28 Septemberzal broeder Philipsen uit Castenray preken, en een bijdrage vragen voor zijn missie. Hij is werk zaam in Mozambiek (Afrika). i. iftPWe Evenals voorgaande jaren zullen we aan het eind van het 3e kwartaal de gezinsbijdrage vragen van degenen die per jaar hun bijdrage .nsen te doen. Degenen die via de kerk vofferbus) kun bijdrage wensen te doen, zullen in de loop van de komende week een zakje krijgen toegezonden. Wanneer de Boerenleenbank opdracht is gegeven om de bijdrage af te schrij ven dan zal dit eveneens in de loop van de komende week gebeuren. ^Op zon dag 5 October zullen we de offerbus in de kerk plaatsen om de^zakjes met de gezinsbijdrage in te deponeren. Bij voorbaat reeds hartelijk dank voor de bijdrage. - Zoals op de jaarvergadering besproken is, zal er deze winterpeen moedercursus gegeven worden door zuster Hendriks van het Groene Kruis. De cursus begint op 5 Januari, en het zijn 5 lessen. Opgeven voor 1 October, tel, 04930 - 2019. Br^ne Zwangerschapsgymnastiek. In October wordt begonnen met zwan- gerschapsgymnastiek, envel iedere Donderdag, te beginnen 2 October s'avonds van 19.30 - 20.30 uur, in het St. JozefkloostercOverloonseweg2. Inlichtingen en opgave bij het Groene Kruis, elke Maandag en Dinsdag van 1.30 - 2 uur, tel.04780 - 1269. GevraagdCilamp ionpiuksters M.Spreeuwenberg, Konijnenweg 18. Te khop. i Yolbloed vaars, 27 Sep tember aan telling. W.Philipsen, Ringweg 12,

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1