USSELSTEIJNS NIEUWSBLAD jaargang 8 no. 46 19 September 1969. Parochie H. Oda. 17e Zondag na Pinksteren. Zondag: 7.30 uur leesmis voor de parochie, 8.45 uur jaargetijde voor Re- nier, J-j en Antonetta Swinkels, 10 uur Hoogmis, jaargetijde voor Wim Bus, 11.30 uur Jongerenmis. Maandag: 8 uur lees.iis voor de overleden familie Fleurkens- van Staveren. Dinsdag: 8 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Deters- Maas. T5Joensdag: 8 uur leesmis uit dankbaarheid v.d. Familie Keysers- v.d.Munckhof -nderdags19 uur avondmis, leesmis uit dankbaarheid v.d.fam.Drabbels-Nellen, Vrijdag: 8 uur leesmis uit dsnkbaarheid v.d, fam. van Vegchel-Verstappen, 11 uur huwelijksmis vom het bruidspaar Creemers- Arts. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor Leo Maessen en Anna Mooren. ri-7-4.iA.Daars Zaterdag: 19.30 uur, Fleurkens - F.Koonings Zondag: 7.30 uur, de Wit - Arts. 8.4'5 uur, Bos - Janssen 10 uur, Janssen- Cox. De opbrengst van de collecte voor de Mivaop Zondag 31 Augustus was f.688.12. Names de Miva aan alle milde gevers hartelijk dank. school. Qp dinsdagmorgen, 23 September a.s. wordt er wederom een godsdienstbespreking gehouden vom het onderwij send personeel voor de di verse scholen in de gemeente Venray. Aan deze bespreking neemt ook het onderwijzend personeel van de Lagere school van IJsselsteyn deel. Op dinsdagmorgen kan er derhalve geen school zijn. Op dinsdagmiddag begint de school normaal om half twee. .t. A ■-?- *4 .n Op donderdag 25 September a.s., om 8 uur nm. zal de jaar vergadering gehouden worden in zaal Bos. Op de agenda staat o.a. het al of niet damengaan van M.B.L. en K.P.J.L., verder bestuursverkiezing en bespre king winterprogrammaVerder zal de avond verzorgd worden door hypnotiseur Hanssen. Jongens en meisjes die voor 1 October 15 jaar worden zijn van har te welkom. Wij hopen op een grote opkomst, daar het een belangrijke ver gadering is. Uitslag prijsschieten, er werden 50 pijlen geschoten. 1. J.Claessens, 400 pnt. 2. J.Janssen 393 pnt. 3.Th.Janssen 392 pnt. 4. M.Oamps 383 pnt. 5.J.Koonings 377 pnt. 6. G.Janssen 368 pnt. 7. C.Jans sen 365 pnt. 8. Fr.Janssen 363 pnt. 9. A. Lemmens 338 pnt. 10. B.Camps 336 pnt. 11. M.Bus 317 pnt. 12. DVerstegen-Linders 308 pnt. 13.Jos. Jas pers 303 pnt. 14. P.Bus 243 pnt. 15. Jo. Bus 203 pnt. 16. J.Jaspers 91 pnt. Vrijdagavond om 8 uur ledenvergadering in cafe H. van Asten. Bespreking wintercompetitie en rpijsuitreiking. Te koop. uand— en moesappelen, te vens plukkers(sters) gevraagd. j H. van Ass, Kempkensberg, teL573 A.s. maandag, 7.30 uur nm., kienen in cafe H. van Asten

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1