ÜSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 5 ...September 1 969- jaargang 8 no. 44.. Parochie H. Oda. 15e Zondag na Pinksteren. Z cndag 7.30 uur leesmis voor de parochie, 8.45 uur leesmis uit dank baarheid, 10 uur Hoogmis jaargetijde voor Anna Janssen- Smeets, 11.30 uur jongerenmis, andag: 8 uur leesmis voor Prancina Cleophas- Spree uwe nb erg... Dinsdag: 8 uur leesmis voor Harrie Stiphout. Woensdag: 8 uur leesmis voor Victor Luyten. Donderdag:19 uur avondmis voor jaargetijde voor Maria van Soest-Swinkels Vrijdag: 8 uur leesmis uit dankbaarheid voor de fam.Geurts-Peeters Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor Gerard Deters. Misdienaars: i T Zaterdag: 19.30 uur, Janssen - Cox Zondag: 7.30 uur, Koonings - Koonings 8.45 uur, Pleurkens - van Gassel. 10 uur, de Wit - Arts. - Zondag 7 September zal na een vacantieperiode wederom de Eucharistieviering van 11.30 uur een z.g. jongerenmis zijn. Het thema van deze eerste jongerenmis in het nieuwe seizoen is: Vrije tijd en zondags viering. Evenals vorig seizoen zal om de 14 dagen een jongerenmis worden gevierd en ook in het nieuwe seizoen hopen we door deze jongerenmissen speciaal_de jongeren te inspireren bij de viering van de Eucharistie. Natuurlijk zijn ook geintresseerde ouderen van harte welkom, maar wel wil- .1 we vragen om de kleuters zoveel mogelijk thuis te laten. Zou het niet de overweging waard zijn om tijdens de mis van 11.30 uur op zondag een kin dercrèche in te richten Mededeling. Zaterdag 6 September, na de avondmis repetitie in het Gemeenschapshuis. Gaarne allen present. Indien er nog jongens het koor willen komen versterken dan zijn zij op deze repetitie van harte wel kom. We kunnen er nog wel wat gebruiken om het volume van het koor te ver^ sterken. jD, jjex jaarlijkse uitstapje van de MBL. en KPJD. is op Za terdag 13 September, en wel naar Valkenburg en omstreken. Daar er nog en kele plaatsen vrij zijn, kan men zich nog opgeven vóór 8 September, bij B. van Vegchel, tel. 04932 - 219. Vertrek om 8 uur bij Gemeenschapshuis. Bouwvakbond IJsselsteyh. ij -Op maandag 8 September is er gelegenheid voor het inwisselen van vacantiezegels voor de uitkering ineens de z.g. duurtetoe- slag. Het bedrag der uitkering is: voor werknemers tot 18 jaar f.75. van 18 jaar f.90.van 19 t/m 21 jaar f.100.van 22 jaar en ouder f.125.Breng geen losse zegels mee maar laat ze door de P.V. uit het boekje scheuren. De inlevering is bij P.Janssen, Schoolweg 2b, van 7 tot 9 uur n.m. - - -

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1