28 Augustus 1969. jaargang 8 no. 4-3 Parochie H. Oda. Zondag: 7.30 uur leesmis voor Leonard Maessen en Anna Mooren, 8.45 uur leesmis voor de genezing van een kind, 10 uur Hoogmis, jaargetij de voor Gerard Janssen, 11.30 uur leesmis voor de parochie. Maandag: 8 uur leesmis voor Peter Johannes Philipsen. Dinsdag: 8 uur leesmis vov intentie van de fam. Pleurkens- v,Staveren. Woensdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Puts - Maessen. Donderdag:19 uur avondmis voor Piet Verheyen en Maria Litjens. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand, 8 uur leesmis voor de overleden familie Moors - van Hout. Zaterdag: 19.30 uur avondmis vo^r Anna Janssen - Smeets. A.s. zondag 31 Augustus is de collecte voor de MIVA., de missie verkeersmiddelenactie Misdienaars: Zaterdag 19.30 uur: Bos - Janssen Zondag 7.30 uur: Janssen - Cox 8.45 uur: Koonings - Koonings. 10.uur: van Gassel - Pleurkens 11.30 uur: de Wit - Arts. .J-£MeriD.kP.9.P-°.. Op zondag 7 September zal weer de eerste jongerenmis worden gevierd na het vacantieseizoen. Do eerste repetitie van het koor zal plaats vinden op ZATERDAG 6 September- na de avondmis in het Gemeenschapshuis. Mogen we vertrouwen dat allen dan weer aanwezig zijn om met frisse moed het nieuwe seizoen te beginnen. Gaarne doen we nog een beroep op jonge mannen om het koor te komen versterken. Als je intresse hebt dan verwachten we je op Zaterdag 6 September op de repetitie. Vanaf 1 september is het mogelijk om via de Boerenleenbank een vacantiereis te boeken. De catalogus van "Hotelplan" is op de bank ver krijgbaar en voor een wintervacantie of een vacantie in zonnige landen ter wijl hier de sneeuw over de daken stuift, behoort niet meer tot het onmoge lijke. In deze tijd denken ook veel landbouwers aan een vacantie en daar de zomer vanwege de werkzaamheden dit minder goed toelaat zou een "winter vacantie" de overweging waard zijn. Vraagt eens inlichtingen bij de bank. Dames-gymnastiekclub.ledere maandag van 8-9 uur gymles voor gehuwde da mes in de gymzaal van de Lagere school. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Handboog schutterig-]het j_ieumC0nC0urs te Castenray behaalde "Ons Ge noegen" de volgende prijzen: 1e zestal 4e prijs. 2e zestal 3e prijs, Personele prijzen: Jan Janssen 1e prijs 4x8. B.Camps 1e prijs 4x7. P. Bus 1e prijs, 2 x 2. Jo Bus 1e prijs 2x1. jiu.iszoekersUitslag vlucht Melun, 17 Augustus, 1e duif 17.57.42 u. Pr.Janssen: 1-2-3-4-6-7-8-9-11-12-14-15-19-21e prijs. J.Cox: 5-20-23~25e pr J.Ousters: 10e prijs. M.Janssen: 13-18-22-24e prijs. Gebr.Pouwels16e pr, H. van Ass: 17e prijs.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1