ÜSSELSTÊIJNS 'NIEUWSBLAD laargang 8 no. 42- Parochie H3 Oda. 13e Zondag na Pinksteren, Zondags 7c.30 uur jaargetijden voor Antoon Pouwels, 8.45 uur leesmis voor de levende en overleden leden van de Voetbalclub, bij gelegenheid van het 40 jarig bestaan. 10 uur Hoogmis voor de overleden familie Hanraets- Claessens. _r 11*30 uur leesmis voor de parochie» Maandag8 uur leesmis voor zekere intentie. 'hmodags '8' uur leesmis voor Martinus Pee ter s en echtgenote. Woensdags 8 uur reesmis voor de overleden familie Pleurkens- van Staveren. Donderdags 19.- uur avondmis voor de overleden familie*Michels- Lamers. Vrrjdags 8 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Willems-Verheyen, r; 5o30 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Dirks- Pleurkens. Zaterdags 19.30 uur leesmis voor Anna Janssen- Smeets. Misdienaarsx Zaterdags 19.30 uur, de Wit - Arts Zondags 7»30' uur, Bos - Janssen 8.45 uur, Cox Janssen 10 uur, Koonings - Koonings. 11.30 uur, van G-assel - Pleurkens. Contactavond, -n a Dans dag 19 Augustus was de tweede contactavond van dit 3aar met onze buitenlandse gasten, die weer bijzonder goed geslaagd is, en bij zonder gezellig was. Be derde en laatste groep is Donderdag 21 Augustus aangekomen, en met deze groep zullen we am. Dinsdag weer samenkomen in het Gemeenschapshuis. We verwachten weer veel belangstelling, en ook ouderen zijn welkom, t dinsdag op de slotavond van dit jaar. -v Op 9 September zal weer de jaarlijkse bedevaart gehouden worden naar Wittem. Ha de middag zullen wij dan een rondrit houden door Zuid-Limburg, en daarenkele mooie plaatsen bezoeken, in plaats van de excursie naar de ijsfabrieken, daar wij daar niet terecht konden. Zoals ieder jaar kan ook de echtgenoot mee gaan, en wij hopen een volle bus bij elkaar te krijgen, daar ons uitstapje ook niet is door kuhnen gaan.. Opgeven vóór 27 Augustus tel.04930 - 2019. Dansen, Dansen. Te koop. Tarwestro, Pr.Janssen, Konijnenweg 10,tel.247 in het Gemeenschapshuis, op ZOHDAG 24 Augustus 1969» Aanvang 6 uur. Muziek: "Rainbow - Kwartet" met zang van Mary Brooks. Braadkuikens te koop, ook pan klaar. Bij P. Kessels, Puttenweg 18, tel.no.521.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1