IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 25 Juli 1969. jaargang 8 no. 58. Parochie H, Oda. 9e Zondag na Pinksteren. Zondags 7.30 uur leesmis voor de parochie, 8.45 uur leesmis voor Leo nard Lriessen, 10 uur Hoogmis voor de overleden familie Lenssen- Verheyen, 11.30 uur leesmis voor Jan Geurts. Maandags 8 uur leesmis voor de familie Claessens- Poels. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Piet Verheyen en Maria Litjens. Woensdag: 8 uur leesmis voor Johanna Aerts- Barten. Donderdag:19- uur avondmis voor Johannes Verstegen en Johanna Cleophas. ^~ijdag: 8 uur jaargetijde vo^r Louis Arts, 11.- uur huwelijksmis vo^r het bruidspaar Pranken- Verheyen. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor de overleden familie Pranken- Verheyen. Misdienaars.: Zaterdag: 19.30 uur, Bos - Janssen Zondag 7.30 uur, Janssen - Cox. 8.45 uur, ©.Koonings - M.Koonings. 10.- uur, van G-assel - Pleurkens 11.30 uur, De Wit - Arts. Kindervacantiewerk. --■■■-Willen de meisjes die volgende week meegaan om 9 uur vm.op het schoolplein zijn, en 3 gulden (gepast geld) meebrengen. Wanner er meisjes zijn die zich niet opgegeven hebben, maar alsnog mee willen gaan, kunnen dit nog vrijdag a.s. doen bij D. Peeters, tel.352. Biet later i.v.m. de groepsindeling. L V B Op 14 Augustus is ons jaarlijks uitstapje. Deze keer gaat de leis naar België. De tocht zal langs de Maas gaan en door het dal van Ourthe ar Esneux, verder naar Remouchamps, waar ook de grotten bezichtigd kun nen worden, verder naar Coo waar de grote waterval bezichtigd kan worden. Vervolgens naar Spa, met zijn vele warme bronnen. Langs een andere route naar Nederland terug. Men hoeft geen paspoort te hebben. De kosten bedra gen voor een volle bus f.8.50, en voor een gezamelijk diner s'avonds in Heerlen f.8.-. Bij onvoldoende deelname gaat de reis niet door. Opgeven voor 30 Juli, tel.04930 - 2019. Eokvereniffinfi "Bendracht". Met deze herlnneren wlj de leden aan de Centra le fokveekeuring te Venray, op 12 September 1969. Opgave voor 1 Augustus 1969, bij het bestuur of de secretaris. A.s. zaterdag 26 Juli is het Gemeenschapshuis wegens omstandig heden GESLOTEN. M.Verstegen. ie koop. Morel- kersen, tevens ge vraagd pluksters of plukkers. J. Houben, Heidsepeelweg. Te koop. Morel— kersen, H. van Well, Scho^lweg, tel.375 Te koop. 5jerg-^exj_ng eetaardappelen, S. Willems, Peelweg.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1