1JSSELSTEIJN3 NIEUWSBLAD 18 Juli 1969. laargang 8, f10.37 Parochie H. Oda. 8e Zondag na Pinksteren. Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag Donderdag Vrijdag: Zaterdag: 7.30 uur leesmis voor zekere intentie, 8.45 uur leesmis voor de overleden familie Pouwels - Muysers, 10 uur Hoogmis voor Jo hannes Peeters en Egberdina van Asten, 11.30 uur leesmis, jaar getijde voor Antoon Janssen en Maria Winnen. 8 uur maanddienst voor Jac. Janssen. 8 uur maanddienst voor Leo Maessen. 8 uur leesmis voor Prancisca Clephas- Spreeuwenberg. 19 uur leesmis voor Peter Joh. Philipsen. 8 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Geurts-Peeters. 9 uur leesmis voor de familie van Beers, 10.30 uur huwelijks mis voer het bruidspaar Lenssen- Verheyen, 19.30 uur leesmis voor Marinus van Dijck. MisdienaarsZaterdag 19.30 uur: de Wit - Arts Zondag 7.30 uur: Bos - Janssen. 8.45 uur: Cox - Janssen 10 uur: Koonings - Koonings. 11,30 uur: van Gassel - Pleurkens -j- Op zondag 27 Juli a.s, zal de grote motorwegwedstrijd worden georganiseerd. Ter KKKKMÏKKXMg bespreking van een en ander zal het wieler- comité een vergadering houden op MAANDAG 21 Juli om 8.30 uur n.m. in de zaal van cafe Bos. Wij verwachten allen die een persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, .laar ook anderen die bereid zijn om mee te helpen bij de organisatie, zijn op deze vergadering van harte welkom. L.V.B, 14 Augustus a.s. is ons jaarlijks uitstapje, wat deze keer naar België gaat. De juiste route is nog niet helemaal bekend. Deze volgt nog met de eventuele kosten van de reis. Gelieve met deze datum rekening te houden.. aHAJ1."1?.êJLiiliLLéii. AugurkenDe augurkentelers worden verzocht uiterlijk zaterdag 19 Juli hun naam en oppervlakte augurken op te geven. Dit in ver band met het sorteren van augurken. De komende week wordt wederom op maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag naar de veiling gereden. Alle producten moeten om 7.30 uur aan de lo^ds zijn. Gevraagd per 1 Augustus, 2 Championpluksters L.Smits, Puttenweg 12a, tel.574. Te koop. forellen-kersen H, van Well, Scho"lweg 5a, tel.375. Verloren, dameshorlogeop traject Meerselsepeel, Kempkensberg, peel- weg. T.b.t.tob. Lemmens, Deurneseweg 38b. Te koop. kr-Leik-j_pperu Jac. Swinkels, PastJacobspeel 2

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1