IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD Dj 11 Juli 1969. jaargang 8 no. 36 Parochie H. Oda. 7e Zondag 'na Pinksteren. 7»30 uur leesmis voor de parochie, S..-45 uur leesmis voor Gerardina Men- ting - Arts, 10 uur hoogmis uit dankbaarheid bij het slagen voor een exa men, 11.30 uur leesmis voor Victor Luyten. 8 uur leesmis voor Willy en Gerard Puts. 8 uur gestichte leesmis voor Peter Joh. van Lipzig en Elisabeth Verhoeven, wensdag: 8 Uur maanddienst voor Piet Verheyen en Maria Litjens. Dond.erdag:19 uur jaargetijde voor Peter Joh. Verlinden. Vrijdag: 8 uur maanddienst voor Maria van Soest - Swinkels, 14 uur gezongen H.Mis uit dankbaarheid bij het 25 jarig huwelijk van Pouwels - Muysers. 19*30 uur maanddienst voor Michiel Jeurissen. Deze week zal iedere avond een mis zijn om 7 uur, en donderdag ook s'mor gens om 8 uuro Zondag: Maandag nsdag: Zaterdag: Misdienaars Zaterdag: l6«- uur en 19.30 uur: van Gassel - Fleurkens. Zondag: 7o30 uur: 3A5 uur 10.- uur: II.30 uur: de Wit - Arts. Bos - Janssen. F. Koogjings en M. Koonings. Janssen - Cox. De* komen(3.e Week wordt er alleen s'morgens naar de veiling gere den. Op maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag. Alle producten moeten om half 8 aan de loods zijn. De zwarte besseh worden zoveel mogelijk op dinsdag en donderdag morgen verwacht, op andere dagen gaan de in de koelcel, en de kosten hiervan zijn jr de teler. Uitslag vlucht Melun 28 Juni 1969, aantal duiven 33, aankomst le duif 12.17<>56 uur, laatste duif 12.28,19 uur. J. Arts en Zn,: l-2-7e prijs. P. en M. Arts: 3~3~9e prijs. P. Camps: 4~8e prijs. J. Camps: 6e prijs. De verenigingsprijs werd gewonnen door J. Arts en Zn. Uitslag vlucht Chateauroux, 27 Juni 1969, aantal duivenn29 stuks, aankomst le duif 16.^6.26 uur, laatste duif 17.33*11 uur, J.Arts en Zn.: le prijs,.J.W. Hendrix:' 2-7e prijs. P. en M. Arts: 3e prijs.J.Derix: *f-8e prijs. A. van Asten: 5~6e prijs. V e teranenvoe tbal >ste Zaterdag 12 Juli wedstrijd: IJsselsteyn - Tienray, aanvang 6 uur. L. Swinkels J.Teunissen B.v, Schijndel W. Broers. G.Philipsen H. van Well M.Marcellis J.Koonings P. Koonings J. van Meyel G.Janssen Res.W.Verschuuren en A.Wismans. Te koop. prej_ppan-tenj H. Philipsen, Puttenweg 17a Verloren. houtbeitel, t.b. t. t.bez. A. Pouwels, Moostdijk *f.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1