iJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 4 Juii 1969. laargang q no. 35. Parochie H« Oda. Zondag: 7.30 uur leesmis voor de parochie, 8.45 uur leesmis voor de overleden familie van Leuven - Classens, 10 uur Hoogmis, jaarge tijde voor Victor Luyten, 11.30 uur leesmis voor Maria van Soest- Swinkels Maandag: 8 uur gesticht jaargetijde voor Catharina van Lipzig- G-eurts en Maria van Lipzig- VWLllemsen. Linsdag: 8 uur leesmis voor Harrie Stiphout. Woensdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Claessens - Poels. Donderdag:19 uur avondmis voor "Willem en Theo Vollenberg. /rijdag: 8 uur leesmis voor Leonard Maessen en Anna Mooren. Zaterdag: 16 uur Hoogmis uit dankbaarheid bij het 25 jarig huwelijk van Sanders - Kleuskens, 19.30 uur leesmis voor To Plinsenberg. Misdienaars: r -Zaterdag: 16.uur, Janssen - Cox. 19.30 uur, P. Koonings en M. Koonings. Zondag: 7.30 uur, van G-assel - Pleurkens. 8.45 uur, de Wit - Arts 10.— uur, Bos - Janssen 11.30 uur, P. Koonings en M. Koonings. In verband met de vacanties zal er in de z.g. leesmissen op zaterdagavond en zondag vanaf heden tot half Augustus niet worden gezongen. Ook de jongerenmissen zullen tot begin September in verband hiermee niet worden gehouden. AApjigPc—1 Na verschillende pogingen in het verleden reeds ondernomen, kunnen we mededelen dat we er in geslaagd zijn om een motor-wegwedstrijd ader ausp, van de K.N.M.V. te organiseren, en wel op Zondag 27 Juli a.s. >p een wegparcours 0p Rouwkuilenweg, Heidsepeelweg, Volenseweg en Steegse- peelweg. We zullen op 26 en 27 Juli weer een beroep moeten doen op een 60 tal personen om mee te helpen hij de organisatie, en wij zullen degenen die in het verleden reeds hebben meegeholpen, ook thans om de medewerking bij deze organisatie vragen. Over enkele weken zullen we hiertoe een ver gadering oproepen. Mogen wij vragen om Zondag 27 Juli voor deze motorwed strijden beschikbaar te houden. Aan de start zullen alle "groten" van de- K.N.M.V. verschijnen, en er wordt gereden in de klassen 50 rc.250 cc., 125 cc.,350 cc., en 500 cc. ZONDAG 27 Juli, GROTE MOTORWEGWEDSTRIJDEN onder ausp. van de K.N.M.V. in IJSSELSTSYN. De T.T. van IJsselsteyn. s~.ETElLlllp9 heie maand Juli is er geen gymles. De lessen worden hervat de 2e Maandag in Augustus, van 8 tot 9 uur nm. Boerenleenbank Sluiting met kermis. Tijdens de kermisdagen, Maandag, Dins dag en Woensdag, 7, 8 en 9 Juli, is het kantoor van de Boerenleenbank ALLEEN g.eo.pend. van 9-12 uur v.m. Na de middag is het kantoor alle ker misdagen gesloten. Gelieve hiermede rekening te houden. Bij voorbaat onze dank. Wij wensen U allen prettige kermisdagen toe.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1