SJSSELSTEUNS NIEUWSBLAD 13 Juni 1969. jaargang 3 no.32 Parochie K.Oda. 3 e Z ondagna P ink steren Zaterdag; 19.30 uur H.Mis voor de kinderen, en plechtige communie der kin deren. Zondag; 7.30 uur leesmis voor Francisca Cleophas - Spreeuwen!erg, 8.45 uur leesmis uit dankbaarheid van de familie Philipsen-G-roetelaars 1.0 uur Hoogmis voor de parochie, 11.30 uur Jongerenmis. Maandag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Claessens-Poels3 uur huwelijksmis voor het "bruidspaar Hoedemakers- Smeets. Dinsdag; 8 uur leesmis voor de overleden familie Verstappen- Vervoort. Woensdag: 8 uur maanddienst voor Peter Joh. Verlinden. nderdag:19 uur maanddienst voor Piet Verheyen en Maria Litjens. Vrijdag: 8 uur maanddienst voor Maria van Soest - Swinkels. Zaterdag: 19,30 uur jaargetijde voor Martin Strijbos. Zaterdag 14 Juni is de plechtige communie, en daar alle plaatsen in de kerk nodig zijn voor de communicanten, Duders en familie, verzoeken wij degenen die er niet bij betrokken zijn enenigzins kunnen, op zondag naar de mis te komen. MisdienaarsZaterdag: 19-30 uur, de Wit - Arts Zondag: 7.30 Bos - Janssen 8.45 oJanssen - Cox 10 de Wit - Arts. pandtoopachutterljU. uitslag 3e kring? oncours te Merselo. e zastal, 6e prijs Ereafd, 2e zestal 5e prijs A.afd. 3e zestal 8e prijs afd. 4e zestal 6e prijs C. afd. ersonele prijzen: Cor Janssen 3 x 10, 1e prijs. A.Jaspers 5x5 1e prijs, -^s. zondag 15 Juni nationaal concours te Vlierden, vertrek vanaf H. van ïen om 1.45 uur. Op zondag 22 Juni nationaal concours te Boekei. liet vierde en laatste kringconcours wordt gehouden te Leunen op 28 en 29 Juni. Onze vereniging schiet op zaterdag 28 Juni, aanvang 6 uur nm. Br wordt met 4 zestallen aan deelgenomen. jLiiLin..ULn Uitslag vlucht Denis, 1 Juni 1969? aantal duiven 97. Los 7' uur, aankomst esrste duif 12.37.12 uur, laatste duif 14.21.17 uur. J.Derix: 1-14-26e prijs. Jos.Pouwels: 2-3-11-12-19e rpijs. H.Verhoeven: 4-13~23e prijs. J.W. Hendrix: 5-17e prijs. P. en M. Arts: 6-8-22~25-27e prijs.M.H. Arts: 7-16e prijs. P.Camps: 9e prijs. J.Camps: 10~20e prijs. P. Philipsen: 15e prijs. Jac. Hendrix: 18e prijs. J.Arts en Zn.j 21e pr. M.Philipsen: 24e prijs. De verenigingsprijs is gewonnen door J.W.Hendrix. Uitslag vlucht Moulins, 31 Mei 1969» aantal duiven 28. Dos 9 uur, aankomst eerste duif 17.13.20 uur, laatste duif 17.56.36 uur. P. en M. Arts: 1-7e prijs. J.W. Hendrix: 2-6e prijs. J.Camps: 4e prijs. M.H. Arts: 4e prijs. H.Koonings: 5e prijs. J.Derix: Se prijs. DAKSEN. DANSEN. Te koop: i25 Ha. hooigras. Strijbos, Puttenweg 22. in het Gemeenschapshuis op* ZONDAG 15 Juni a.s. aanv. 6 uur H. Muziek: "The Lonely Birds" '■«flBja*;

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1