USSELSTEIJNS NIEUWSBLAD jaargang no. 31 6 Juni 1969. Parochie H. Oda. 2e Zondag na Pinksteren, viering van Sacramentsdag. Zondags 7.30 uur leesmis voor Martinus Janssen, Pransisca Swinkels en Frans Bressers, 8.45 uur leesmis voor zekere intentie, 10.- uur bijeenkomst in de kerk, waarna sacramentsprocessie om het plein, en Hoogmis op het schoolplein. G-een mis om 11.30 uur. Maandag: 8.- uur leesmis voor de familie Volïenberg-Verheyen. Unsdag: 8.- uur leesmis voor intentie van de familie Vergeldt-de Lauw. Woensdag: 7.30 uur leesmis voor de overleden orders de Weert -de Swart. Donderdag19- uur avondmis voor Leo Maessen en Anna Mooren. Vrijdag: 8.- uur leesmis voor de overleden familie Philipsen-Ni.jssen Zaterdag.: 19-30 uur avondmis uit dankbaarheid voor de familie Philipsen- Groetelaars. Zaterdag voor de mis van 19.30 uur gelegenheid om te biechten. Misdienaars: r, ...r. Zaterdag 19.30 uur, Clerkx - Wannen Zondag 7.30 de Wit - Arts. 8.45 Bos - Janssen 10.- Janssen - Cox, van Asten- Spreeuwenberg en Clerkx - Winnen. Jeugdkoor Voor het jeugdkoor is er zaterdagavond 7 Juni geen repetitie Lagere school - Afgelopen week zijn alle uitslagen der toelatingsexamens voor de diverse schooltypes bekend geworden. Voor de zesde klas, welke 45 eerlingen telt, is de verdeling als volgt: Brugklas HAVO. 9 leerlingen, Brugklas MAVO. 12 leerlingen. In totaal dus 21 van de 45 leerlingen, welke het middelbare en hoger on derwijs gaan volgen. Naar het beroepsonderwijs gaan derhalve 24 leerlingen.; t.w. 13 leerlingen naar de I.T.S., 10 leerlingen naar de beroepenschool voor meisjes (huishoudschool), en 1 leerling naaf het landbouwonderwijs. Schoolvoetbal-tournooiZondag 8 Juni a.s. wordt het jaarlijkse scholen- vöetbaltournooi gehouden.. Ditmaal wordt gespec-ld in twee poules. De verde ling der poules en wedstrijden is als volgt: Poule A: Oirlo - Merselo - Heyde - IJsselsteyn I Poule B: Leunen - Castenray - Veulen - IJsselsteyn II. Poule A. 12.- uur 12.35 13-10 13.45 14 20 14.55 15.30 Heyde - Oirlo - Heyde - Merselo Heyde - Oirlo - om 3e of IJsselsteyn.I Merselo Oirlo - IJsselsteyn Merselo IJ sselsteynl 4e plaats no.2 poule A - no.2 Poule B 16.05 uur: FINALE (Winnaar poule A Mocht IJsselsteyn I ditmaal winnen beker Poule B Veulen - IJsselsteyn 2 Leunen - Castenray Veulen - Leunen Castenray - IJsselsteyn 2 Veulen - Castenray Leunen - IJsselsteyn 2 Om 5e cf 6e plaats no.3 poule A - no.3 poule B - Winnaar Poule B.) dan komen zij in het bezit van de pJrVVH

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1