29 Mei 196.9. jaargang 8 no. 30 Parochie H. Oda^ Prievuldigheidszondag. Zondag? 7.30 uur leesmis voor de parochie, 8.45 uur leesmis voor de overleden familie Swinkels-Verschuuren, 10 uur Hoogmis voor de overleden familie Manders-PouweIs11.30 uur leesmis voor zeke re intentie Maandag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Vogels-Jeurissen. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Piet Verhe.yen en Maria Litjens. Woensdag: 8 uur leesmis t.e.v. O.L. Vrouw voor de familie Slangen-Verheyen Donderdag:Sacramentsdag, 19*- uur leesmis voor Harrie Vergeldt. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand, 8.- uur geen mis, 3*- uur gezongen Hi Mis uit dankbaarheid bij het 25 jarig huwelijksfeest van Vergeldt/Smeets4»- uur huwelijksmis voor het bruidspaar van Leuven - Classens. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor de overleden ouders Maessen-Mooren besteld door de familie Janssen-Maessen, Nieuw Zeeland. A.s. zondag zal een kleine processie trekken rond het plein naar de school, waar de Hoogmis zal worden opgedragen.- Misdienaars: Zaterdag 19.30 uur, van Asten - Spreeuwenberg Zondag: 7.30 uur, Winnen - Clerkx 8.45 uur, de Wit - Arts 10.- uur, Bos - Janssen 11.30 uur, Janssen - Cox. L V B Deze week is er weer contributie betalen voor de dames die gaan zwemmen. E"1" is nog gelegenheid zich op te geven voer de cursussen, zoals vorige ^k vermeld stond in IJNB. tot en met 1 Juni, tel.04930-2019. R.u.L~ke.rc-JOp het j.l. Maandag gehouden concours-hippique te Hulsberg, be haalde de commandant met de ruiters een 2e prijs met het achttal klasse middel., met 2 punten verschil van de winnaar. P. van Ass met Wilco behaalde een 4e prijs met dressuur klasse middel I, en een 5e prijs mat springen klasse L. Handboogschutter!^ Cor Janssellj 388 pnt2. j.s.jaSperS 371 pnt. 3. Jan Pleurkens 312 pnt. 4. Jan Jaspers 269 pnt. 5. Jo Bus 224 pnt. 6. P. Spreeuwenberg 188 pnt. Dit is de uitslag van de jeugdwedstrijd. Er werden 50 pijlen geschoten. De uitslag van het Koning-schieten is als volgt: 1 (koning) Jan Janssen 493 pnt. in 60 pijlen. 2 J.Koonings 479 pnt. 3 M,Camps 469 pnt. 4 H.Ver stegen 458 pnt. 5 Pr.Janssen 446 pnt. 6 M.Verhoeven 442 pnt. 7 A.Pleurkens 371 pnt. 8 J.Claessens 370 pnt. 9 O.Janssen 353 pnt. 10 A.Baltissen 347 pnt, 11 A.Lemmens 326 pnt, 12 B.Camps 305 pnt. 13 G. van Dijck 256 pnt. de eerste 6 schoten 60, en de rest 5^ pijlen. A.s. zondag 1 Juni nationaal concours te Liernpde en VughtOns G-enoegen zal met 3 zestallen hieraan deelnemen. Vertrek vanaf H.v.Asten om 1.45 uur. Zorg optijd aanwezig te zijn.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1