L'SSELSTEUNS NIEUWSBLAD Z on dag m dag: Dinsdag: 16 Mei i%9a jaargang g no. 28 ParochiH0da. Zondag _na Hemelvaart. 7-30 uur leesmis voor de overleden familie Lemmens- Poels, 9«- uur ÏÏ.Mis voor de communicanten, 10.15 uur Hoogmis, 11.30 uur leesmis voor Antoon Janssen en echtgenote. 8 uur leesmis voor Harrie Stiphout. 8 uur maanddienst voor Leonard Maessen. Woensdag: 8 uur leesmis voor intentie van de familie Derikx- Hendrikx. Donderdag:19.- uur avondmis voor Willem en Theo Vollenberg. Vrijdag: 11.- uur huwelijksmis voor het bruidspaar de Wild- Deters. Zaterdag: 19»30 uur avondmis voor Johanna Aerts- Barten, 19»- uur biechtgelegenheid. Misdienaars: A - - gateraag: 19.30 uur, Bos - Janssen Zondag: 7«30 uur, Janssen - Cox 9»— uur, van Asten - Spreeuwenberg 10.15 uur, Winnen - Clerkx II.30 uur, de Wit - Arts. In verband met de wwrste communie van de kinderen zijn de uren van de missen een beetje gewijzigd, nl. 7-30, 9.-, 10.15 en 11.30 uur. In do mis van 9 uur, waarin de kinderen de eerste communie dien, zijn de plaatsen allen voor de ouders en familieleden van de communicanten, gereserveerd. Wij verzoeken dus dringend degenen die niet bij de communie betrokken zijn, naar een andere mis te komen. Maandag 19, en Dinsdag 20 Mei worden de tweede serie kijkavonden in de lagere school gehouden, en wel s'avonds van 7 tot 10 uur. De kinderen brengen nog een bericht mee waarop staat op welke tijd we het liefst verwachten. Kleuterschool. m. n tijdens ae kijkavonden van de lagere school zal ook de kleuterschool geopend zijn. De ouders van de kleuterschoolkinderen zijn dan ook van harte welkom in de kleuterschool, op een van de beide avonden tussen 7 en 10 uur. Mgr.Bekkers-Stichting. De opbrengst van de actie Mgr.Bekkers-Stichting, voor het geestelijke en lichamelijke gehandicapte kind, is een geweldig succes geworden in ons dorp» Er kwam een bedrag binnen van ruim f.1063.93. Aan alle .goede gevers en organisaties he;el veel_ dank. Vergadering Wielercomite. -u x - uj_j deze nodigen W13 alle leden van het wielercomite IJsselsteyn, alsmede allen die reeds hebbennmedegewerkt aan een wielerronde, of autocross, .uit om op MAANDAG 19 Mei a.s. om 8.30 uur nm, in zaal J.Bos een verga dering bij te wonen van het wielercomite. Agenda: a. slotbesproking wielerronde 1969. b. Bespreken organisatie van een mo tor grasbaanwedstrijd. Mogen wij vertrouwen dat ALLEN aanwezig zullen zijn in verbend met de belangrijke beslissing inzake het al of niet organiseren van een motorgrasbaanwedstrijd. Er zullen GEEN persoonlijke uitnodigingen worden verzonden, zodat wij vertrouwen dat U aan deze algemene uitnodiging gevolg zult willen geven. I- r 0 27 0 SC li OOl»

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1