IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 331 25 - 4- 68. jaargang 8 no. 25 Lagere SCHOOL De viering van het koninginnedag!eest zal dit jaar voor de kinderen van kleuter en lagere- school enigszins anders zijn dan voorgaande jaren* !s Morgens cm 10*50 u voetbalwedstrijden voor de jongens van de 5e en 6e klas* Mogelijk zullen er voor die meisjes van deze "beide klassen krofbalwedstrijden worden georganiseerd. s Middags om 2 uur worden alle klassen van de kleuter- en lagere school op de speelplaats van de lagere school verwacht. Voorafgegaan door de fanfare zal met de schooljeugd een kleine feestelijke tocht door IJsselsteyn gemankt worden, waarna weer op he schoolplein gezamelijk het volkslied gezongen en gespeeld zal worden* Hierop volgt eerst een kleine traktatie alvorens de kinderen naar het gemeenschapshuis gaan. In hat gemeenschapshuis zal een optreden plaats "vinden van goochelen en poppenkast., De duur van dit programma is van ongeveer half drie tot half vijf. Studiebeurzen: Het aanvragen van studiebeurzen voor kinderen die nu in de 6e klas zitten, dient tA geschieden via de school, waar Uw kind eren het aanstaande schooljaar '69 - '70 naar toe denkt te gaan. Be formulieren moet U gaan halen bij de betreffende school (M.ilvV.O. H.A.V.G, Gym., etc. etc.) Dit kunt U echter pas doen na 15 mei a. s. daar tegen die tijd vde'betreffende scholen pas beschikken over de aanvraagformulieren-. Fanfare- "De Peelklank" Moest deze week onze repetitie, wegens een voetbalwed.strijd op t woensdagavond^verzet worden, de volgende week zal dit weer het geval zij: Woensdag is het koninginnedag, en daarom zal de repetit ie verval len, en gehouden worden op a.s. zondag 27 april, wellicht we^r in de school, aanvang jp halftwaalfmede in verband met de deelnama aan het Peeltournooi te Rijckevoort op 11 mei a.s. worden alle muzikanten zeer zeker verwacht. Tevens maakt het bestuur lekend, dat er weer verzocht is om met Koninginnedag om 2 u n.m. met muziek en alle schoolkinderen een rond tocht door het dorp te maken. Daarom vraagt het bestuur, alles muzikanten en drummers om 2 uur bij het gemeenschapshuis bij elkaar te komen. Handboogschutterij "Ons Genoegen" A.s.zaterdagavond 26 april houdt de handboogschutterij haar jaar vergadering in cafe H. v. Asten. Aanvang 8.3^ u. -u 4_ leden worden verzocht dez,e vergadering bij te wonen i.v.m. het 1 ste kringconcours op zondag 27 april te Heide. Kienen: a L.V.B. s. maandagavond 7*30 u bij h., v. asten. Diegenendie nog mee willen gaan naar de Keukenhof op 1 mei a.s. Kunnen zich nog opgeven t/m zondag. 27 april 04-93 "2 - 2019» voor het diner°0^ ^an mee&aan' Bel tijldig daar wij tijdig moeten zorgen A Jeugd/ponnyvereni gqing dinsdag 60 april in zaal,Bos jaar"vergadering van. onze vereniging oor alle ouders van onze leden en led.en boven 16 jaar.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1