11-4-' 69.j;jaargang 8 no. 23 1e zondag na Pasen Bloken Pasen. Zondag: 7»50 lsm. v. d^ parochie 8.45 lsm. v. Jacq. Janssen best. d.d. Boerenleenbank 10.00 Hoogmis gesticht jaarget. v. Johannes Willems en Fran- cisca Spreeuwenberg. 11.50 Jongerenmis. Maandag: 8.00 lsm. v.- d» fam. v. Schijndel - Thijssen. Dinsdag: 8.00 lsm. v. d. fam. Nellen -- Rutten. Woensdag: 8.00 maandd. v. Michel Jeurissen Donderdag: 19,00 maandd. v. Peter Joh. Verlinden Vrijdag: 8.00 lsm. v- Louis Arts. 15.00 gez. H. Mis.tot dankzegging bij het 25 jarig huw. feest van Stevens - Jenniskens. Zaterdag: 19-00 jaarget. v. Peter Joh. v. d. Sterren - Simons. Misdienaars: zat. 19-50 Bos - Janssen zondag: 7.5.0 Cox - Janssen 8.^5 v. Asten - Spreeuwenberg. 10.00 Winnen - Clerkx. - A.s. maandag.half acht kienen bij H. v. Asten. aÉaeéBsg"2 2. april is om 20.00 u de laatste vergadering van dit seizoen in het gemeenschapshuis. Op die vergadering wordt het komende winter- programma besproken. Degenen die bepaalde cursussen, demonstraties, excursies of spre kers wensen kunnen dit dan ter vergadering kenbaar maken door inlevering van een briefje. Zo zullen wij trachten het volgende winterprogramma naar ieders smaak te voldoen. Wij hopen op een grote opkomst. De collecte voor het rheumafonds heeft opgebracht 205,50 Allen hartelijk dank. Jongerenkoor. De repetitie van het jongerenkoor is morgenavond (zaterdag 12 april) niet in het gemeenschapshuis, maar IN DE KERK. Direct na de avondmis. Veeverzekering Volgende week wordt er begonnen met schatten. Men wordt verzocht de schetsen gereed te hebben liggen en zoveel mogelijk bij het schatten aanwezig te zijn. Fanfare "De Peelklank" Het bestuur van de fanfare brengt bij deze in de herinnering van de inwoners van IJsselsteyn, dat a.s. zaterdag het eertijds uitgestelde uitwisselingsconcert zal plaats vinden in het gemeenschapshuis, Aanvang 8 uur n.m. na de avondmis. Onze eigen f.anfare met het drumcorps zullen deze avond openen, waarna de corpsen uit Holthees en Sambeek de .avond verder zullen vullen. Het bestuur hoopt vele muziekliefhebbers' deze avond te mogen be groeten.' Verder zal de fanfare op donderdag 17 april a.s. in het gemeen schapshuis de jaarvergadering houden. Als optreden naar buiten komen verder nog aan de beurt: o.a. deel name aan een drumbandshow te Venray en het Peeltournooi dat te Rijcke- vort zal gehouden worden.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1