m IJSSELSTEUNS NIEUWSBLAD 28 mrt. <1969- jaargang 8 no. 21 Palmzondag, Zondag: 7»50 leesm. v» d. overP fam. Lemmens - Poels. 8.45 leesm. v. Jacq. Janssen best» d.d. boerenbond 10.00 Palmwijding en Hoogmis v. d. parochie II.50 jongerenmis Maandag: 8.00 lsm. y, Peter Joh. Philipsen. Dinsdag: 8,00 lsm. v. Gerarda Hubers - Arts. Woensdag: 19-50 boeteviering waarna leesm. v. Hendrikus v. d. Ven en Theo v. d. Ven. Donderdag: Witte donderdag: 5-00 lsm. v. d. kinderen. 19-50 boeteviering waarna H. Mis Vrijdag: Goede vrijdag 19*50 boeteviering waarna de H. Dienst. Zaterdag: 19-50 u plechtigheden van Paaszaterdag waarna de H. Mis v. bijz* intentie. Woensdag, Donderdag en vrijdag om 7 uur gelegenheid voor persoonlijke biecht. Misdienaars: zaterdag: 19-50 Winnen - Clerkx zondag: 7-50 De Wit' - Arts 8*4-5 Bos-Janssen 10.00 Janssen - Cox» Damesgymnastiek As. mmandagavond gymles" van 7',50 - 8.50 uur. Maandagavond kienen "bij H, v. Asten. AAnvang 19-50 u. "M,B,Lo KJtJ.Lo Op zaterdag 29 mrtorgan iseren de M.B.L. en de K.P.J.L. van de afd Castenray een dansavond* De Muziskale omlijsting zal worden verzorgd door het orkest The New Four uit Helmond* Aanvang 7 uur in het parochiehuis te Castenray. Alle leden zijn van harte welkom. Bijenbon d_L Maandagavond pb is er door de bijenbond evenals verleden jaar weer een film over het bijenleven vertoond voor de hoogste klassen van de lagere school. Uit de reacties hierop zou men mogen opmaken dat deze ook dit jaar weer bij de jeugdige kijkers goed in de smaak is gevallen. Het bestuur van de bijenbond heeft daarom besloten om voor de eventuele jeugdige liefhebbers die niet bang zijn van een bijensteek een of meerdere bijenzwermen beschikbaar te stellen. Mochten er jongeren zijn dan kunnen zij zich hiervoor wenden tot J. Vogels, Moostdijk of P* Potten, Schoolweg 6, voor nadere inlichtingen. Dansen Dansen in zaal BOS Muziek: "The After Five" Aanvang: 6 uur..

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1