7 mrt1969 jaargang 8 no. 18 r 3e zondag v. d. vasten. Zondag: 7»30 Ism. v. Gerardina Arts - Menting. 8.45 oaargetv. Harry Gommans, 10c00 gesticht jaarget, v. Willem Spreeuwenberg en Margaretha Vervoort 11.30 Ism. v. d. parochie maandag8.00 Ism. v. Harry Maessen, Maria Mans, en Jacq Maessen. Shnsdag: 8»00 Ism. v. Marinns v. Dijck. Woensdag: 8.ulsm. v. int. v. d. fam. Jenrissen - Janssen. Honderdag: 19.00 u Ism. v. Willem en Theo Vollenberg. vrijdag: 8,00 Ism. v. Piet Verheyen en Maria Litjens best. d.d. paarden- verzek. Zaterdag: 19-30 avondmis v. Maria v. Soest best. d.d. beoaarden, misdienaars: zaterdag 19-30 Bos - Janssen. zondag: 7-30 Janssen - Cox: 8.45 v. Asten - Spreenwenberg r10-00 Winnen Clerkx 11.30 de Wit - Arts. - Stille Omgang He stille omgang na.ar Amsterdam voor de deelnemers nit Limburg Nrd. v.L/idu plaats in de nacht van 22 op 23 mrt. a.s. Ook de afdeling IJsselsteyn neemt hieraan deel. Kaartjes voor deelneming verkrijgbaar bij Gebr. Keysers. Zie voor nadere mededelingen volgende week in dit blaadje. r reling Verschillende keren zijn wij met onze jongeren naar Beieren geweest er overal ouitengewoon gastvrij ontvangen. vdoordat een dergelijk internationaal contact in ons land niet gesub sidieerd wordt heoben wij de Beierse jengd nooit kunnen uitnodigen. im zal eenter een groep jongens en meisjes uit Passau naar Nederland kem^n en op zondag 27 april in IJsselsteyn zijn. het verzoek het volgende: QP zondag 2? april een of twee jongens of meisjes on het- mi fl ange ten uit nodigen" u Wie dat wil doen wordt verzocht dit even te melden op de pastorie. Het gaar om ongeveer 25 jongens en meisjes. wacht dat we deze gelegenheid rm onze dank te laten blijken niet -oor-j laren gaan. Pastoor. t Wielerronde 1969 Set kleine comité deelt de leden van het wielercomité en verder alle inwoners van IJsselsteyn mede dat de wielerronde 1969 hier ter plaatse zul worden gehouden op zondag 30 maart a.s. Mogen we vragen «m die datum 5sP?;r'fc®venement vrij te houden. Indien er leden-zijn van het wieier- com^ro^oae rn het verleden bij bepaalde adressen buitendorps een premie aan willen we vragen om reeds nu hiervan werk te maken. L.. V. B. Ioor de barnes die gaan zwemmen is er woensdag van 9 tot 10 zwemmen in plaats van donderdag. 1T. diegenen die neg mee naat Kevelaer willen gaan kunnen zich nog opgeven -i voor hen die gean pas hebben is er een gezamelijk bewijs van i-wiorlanderschap te krijgen, willen diegenen die geen pas hebben hiervoor aan duidelijkrnaam, geboortedatum en adres opgeven, tel. 04930 - 2019.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1