IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 28 febr. 1969 jaargang 8 no. 17 2e zondag van de 40 dagentijd. 7-30 Ism. v. overl. fam. Lemmens - Poels. 8.43 maandy v. liet Verheyen en Maria Litjens Zondag: 10.00 Eoo0üiis v. d. parochie 11.30 jongerenmis Liaandag: 8.00 leesm. v. d. overl. fam. Hellen - Rutten Dinsdag: 8.00 lsm. v. d. overl. fam. Maessen - Swinkels. oensdag: 8.CO leosm. v, d. overl. fam. Philipsen - Groetelaars Donderdag: 19«00 avondmis v. Pransisca Cleophas - Spreeuwenberg Jrijdag: 8.00 lsm. v. Harry Stiphout Zaterdag: 19-30 leesm. v. Jacq. Janssen best. d.d. buurt. Misdienaars: zaterdag: 19-30 de Wit - Arts. zondag: 7-30 Janssen - Bos 8.43 Janssen - Cox 10.00 v. Asten - Spreeuwenberg. Contactbijeenkomst Gemeentebestuur en inwoners van n IJsselsteyn. Op donderdag 6 mrt. vindt de contactbijeenkomst plaats tussen net gemeentebestuur en de inwoners van IJsselsteyn in bet gemeenschaps huis. Reeds vooraf hebben besprekingen plaats gevonden met alle plaatse lijke verenigingen van IJsselsteyn, waarbij de plaatselijke problemen en wensen auidelijk aan de ordo werden gesteld, levens werden de vele binnengekomen schriftelijke vragen en opmerkingen verwerkt. Al dezes wero duidelijk en ordelijk gerangschikt en aan het gemeentebestuur ge zonnen. Op voornoemde contactbijeenkomst zullen al deze punten het eerst enanaeld women, net k Je bedoeling, dat er gediscussieerd wordt. levens kunneiT^jg^ uit de zaal nog nieuwe vragen gesteld worden. 0 het comité IJ rrblsteyn nodigt dan ook allen op deze avond uit aat velen van hun belangstelling blijk zullen geven. De aanvang an. avond, is gesteld op half acht 's avonds en zal duren tot ongeveer IU uur0 Comité IJsselsteyn. M.B.L. ^P ^aanaag 3 mrt. komt Mevr. Remmen een lezin.1 houden over het onderwerp "Ik en een ander" aanvang 8 uurin zaal Bos. Het bestuur rekent op een trouwe opkomst billen diegenen die de contributie nog niet betaald hebben dit z.s.m K-P-J-L. ■hPiTn-j-°Sr?aa?daê^^ wordt in café Manders op de Maasheseweg een spreek beurt gehouden aoor Dhr. Coenemans over de "Landbouw in de toekomst" aanvang 8 uur. Bouwvak, afd. IJsselsteyn raar 14 ^|StaV°nd die vastSestel(" was op 7 mrt. hebben wij verschoven Eet bestuur A.s* zondag dansen in zaal Bos Muziek: the Aften Five aanvang 6 uur Te koop: wegens aanleg C.V. 3 oliehaarden M. Hendriks, Jan Poelsweg 5, z 30 m kippenmest em partij stalmest P. Michels, Timm'weg Ü.O 611

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1