IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 21 febr. 1969. jaargang 8 no.16 1e zondag in de veertigdagentijd Zondag: 7*30 maandd. v. Peter Joh. Verlinden 8.43 maandd. v, Michel Jeurissen. 10.00 gesticht, jaarget, v. Pastoor Hillebrandt 11.30 leesm. v. <1. parochie Maanddag: 8.00 maandd. v. Maria v. Soest - Swinkels. Dinsdag: 8.00 weekdierst v. Leonard Maeasem Woensdag: 8.00 Ism* v. fam. Vollenberg - Baeten. Donderdag: 19--QQ avondmis maandd. ,v. Leonard Mae seen. Vrijdag: 8.-01) weekdienst v. Jaoq Janssen. Zaterdag: 19.30 weekdienst. v. Jacq, Janssen. Misdienaars: zaterdag: 19.30 Clerkx - Winnen. zondag: 7«30 deWit - Arts. 8.45 Bos - Janssen. 10.00 Janssen - Cox. 11.30 v. Asten. Spreeuwenberg. Pa-n£are A.s. zondag 23 febr. zal er na de hoogmis repetitie zijn op het toneel van het gemeenschapshuis. Alle muzikanten worden hierop verwacht, dit i.v.m. het feest van de Boerenleenbank op woensdag 26 febr. Fier zal onze fanfare een serenade brengen tijdens de receptie. Z ui g4Li ngenbur e au 27 febr. is er geen bureau. In de maand mrt. is het bureau de eerste en vierde donderdag, rwsp. 6 en 27 maart. L.V.B. A.s. Dinsdag om 7 uur vertrek per bus vanaf 't kerkplein naar Vierlings beek voor de uitwisseling. Voor de zwemsters is deze week zoals Is afgesproken op woensdag van 9 - 10 uur iwemmen, irsus "reparaties in de huishouding". Deze cursus die 6 lessen omvat is verleden jaaar ook al gegeven, maar toen was er zoveel belangstelling daFniet iedereen kon deelnemen. Daarom wordt hij dit jaar weer gegeven. Hij begint op maandagavond 16 maart in het gemeenschapshuis en de 3 daaropvolgende maandagen met uitzondering van Paasmaandag. Op deze cursus leert men vanalles op het gebied van kleine klusjes in huis. Zoals het over trekken van stoelen, 11 werken met vernis, skaileer, vilt e.d. De onkosten bedragen 6 gld voor de hole cursus bij de eerste les te vol doen. Willen diegenen die hiervoor belangstelling hebben zich voor 1 mrt. opgeven bij mevr. Swinkels. tel. 04930 - 2019 BOERENBOND VOORLICHTINGSMDDAGENT RUNDVEEHOUDERIJ Op dinsdag 25 febr. is de studiemiddag voor de rundveehouderij. Deze middag begint om 13.30 u. in het gemeenschapshuis en eindigt om 17-00 uur. Op deze middag zullen zoals U waarschijnlijk al bekend is geworden via onze circulaire spreken de heren Bakker en Peeters respectievelijk over "Hoge melkgiften in Amerika en over de "Huisvestiging van rundvee". Wij rekenen op een grote toeloop van belangstellenden uit IJsselsteyn "V ark en smiddag"I.v.m.. een te houden pluimveedag op 4 maart, in de veilinghal te Grubbenvorst zal de door ons geplande voorlichtingsmiddag op deze middag niet doorgaan. Deze zal nu ghouden worden op maandagmiddag 3 mrt

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1