14 febr. 1969. jaargang 8 no. 15 6e zondag na Driekoningen. Zondag: 7*30 Jaarget. v. Johanna Yerlinden - Maessen. 8.45 leesm. v. Jacq Janssen best. d. d. klasgenoten v. Annie Janssen 10.00 Hoogmis v, d. Parochie 11.30 Jongerenmis Maandag: 8.00 Jaarget. v. Willem Jacobs en overl. fam. Dinsdag: 8.00 gesticht Jaarget. v. Peter Willemsen, Petronella LitJens en hun zoon Simon. Woensdag: aswoensdag, 19.00 avondmis v. Piet Yerheyen en Maria LitJens Donderdag: I9.OO avondmis v. Johanna Aerts - Darten. Vrijdag: 8.00 weekdienst v. Jacques Janssen. Zaterdag: 2.00 gez. H. Mi-s ui-t dankbaarh. v. d. fam. de Weert - de Swart bij gelegenheid van hun 25 Jarig huw, feest, 19.30 weekdienst v. Leo Maessen. middienaars: zaterdag 19.30 u v, A 3een - Spreeuwen berg. zondag: 7«30 Winnen - Clerkx. De Wit. Arts. Dos - Jenden- Jongerenkoor ^-*s* zaterdag 15. febr. GEEn repetitie-. I.v.m. de Jongerenmis op zon- clag 16 febr. a.s. worden de leden van het koor om precies 11 uur in de kerk verwacht voor een kleine repetitie. t L.Y.B. keh \s mogelijk bij de Kon. Marechaussee te Yenray een gezamelijk bewijs van Nederlanderschap te krijgen om naar Kevelaer te gaan. Omdat daar voor nodig is Juiste naam en adres kunnen de leden die geen pas hebben zixh pven met de vergadering op 4 mrt. of schriftelijk bij een van de bestuurs leden voor 4 mrt. Denk aan de uitwisselingsavond in Y'beek op 25 febr., men Ikan zich nog opgeven voor 20 febr. T Fanfare Het bestuur van de faniare maakt hierbij bekend het programma van ons corps voor de komende carnava1sdagen •+- Ais eers^e bijeenkomst op zaterdagavond voor de intocht van Prins Her rit, het complete corps wordt hiervoor óm half acht n.m, aan het Gemeensohaos- huis verwacht in uniform. x °P zondag 16 febr. wordt deelgenomen aan de opluistering ban de "Kije- bijtersoptocht in Helmond onder no 89, bijeenkomst om 1 uur n.m. aan het Gemeenschapshuis, alwaar dan met eigen vervoer ge.:... amelijk vertrokken zal worden, de kleding is dan hoe gekker hoe liever. Voor^marndag is besloten om ook in Yenray aan de optocht deel te nemen een officiële uitnodiging is echter nog nietontvangen, de kleding hetzelfde als zondag of nog gekker, het vertrek zal nader afgesproken worden. ^-ls laai::ste dag, do iegen optocht als grootste sluitstuk, Hopelijk werkt het weer mee om deze dagen een prima verloop te bezorgen. Komt allen op tijd het bestuur

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1