IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD mm? 31 Januari 1969. laargang 8 no.13 Parochie H. Oda. 4e Zondag na Driekoningen-, Maria Lichtmii Zondag; 7.30 uur leesmis voor de parochie, 8.45 uur jaargetijde voor Anna Maessen - Mooren, 10 uur Hoogmis, gesticht jaargetijde voor Albert Verheyen en Petronel'la Peeters,:en Willem Verheyen, 11.30 uur Jongerenmis. Maandag; 8 uur leesmis voor Francisca Cleophas - 'Spreeuwenberg. Dinsdag; 8 uur jaargetijde voor Harrie Vergeldt." 1 Woe-~^dag; 8 uur weekdienst voor Leonard Maessen. Donderdag;19 uur weekdienst voor Jacques Janssen. Vrijdag; 8 uur leesmis voor Harrie Maessen, Maria Maessen-Mans en hun zoon J.acMaessen. Zaterdag; 19.30 uur leesmis voor G-erardina Menting - Arts. Misdienaars; Zaterdag 19.30 uur, Jans Zondag, 7.30 Jans 7.30 8.45 10 v^xjsen - Bps Janssen - Cox. van Asten - Spreeuwenberg Winnen - Clerkx. Op dinsdagmiddag 4 Februari a.s. worden er weer godsdienst bijeenkomsten gehouden voor leerkrachten uit het dekenaat Venray te Venray. Het gevolg hiervan is dat er op dinsdagmiddag 4 Februari a.s. geen school is. Kleuterschool. A.s. maandag en dinsdag, 3 en 4 Februari, is er m de kleu terschool van half 4 tot half 5 gelegenheid om kleuters op te geven, die vód^.1 October 1969, 4 jaar worden. Dit jaar is het eerder kleuters opgeven, in verband met het grote geboorte aantal in 1965. Blijkt n.l. dat een bepaald aantal kleuters niet naar de kleuterschool kan komen wegens plaatgebrek, dan zullen we proberen om daar een oplossing voor te vinden. Ook kleuters, die s'winters met de schoolbus komen, moeten worden opgegeven. l.V.B. Maandag 3 Februari, 7.30 uur nm. kienen bij H. van Asten. Donderdag 6 Februari, 8 uur nm. in zaal Bos een demonstratieavond over zuid vruchten. Er zullen dia's bij vertoond worden van het klaar maken van ver schillende zuidvruchten. In de loop van deze maand zullen de Lourdes-reis loten aan de leden aan huis verkocht worden a f.1.per stuk. De Lourdes-reis zal uitgeloot wor den -op 4 Maart,dan zal Dr. v.d. Homberg komen spreken, daar hij vorige keer ziek was. Dames-gymnastiekclub, T -po—-In de maand Februari is er iedere Maandagavond van 8 tot 9 uur gymnastiekles, voor beide groepen. TuinbouwverenigingOp dinsdag 4 Februari tm 2 uur nm. wordt op de veiling te Grubbenvorst een voorlichtingsbijeenkomst gehouden betreffende de augur kenteelt. De volgende inleidingen worden verzorgd; Economische aspecten, Opkweek, Teelt en rassen, Ziektbestrijding. f O cti 1 o S 0 XI OO X -

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1