IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 17 Januari 1969. jaargang 8 no. 11 Parochie H. Oda. 2e Zondag na driekoningen. Zondag: 7.30 uur leesmis voor de parochie, 8,45 uur jaargetijde voor Anna van Soest - van Bracht, 10 uur Hoogmis uit dankbaarheid voor W. Janssen, 11.30 uur Jongerenmis. Maandag: 8 uur leesmis voor deoverleden familie Jenniskens - Arts. .nsdag: 8 uur leesmis voor Francisca Cleophas - Spreeuwenberg. voensdag: 8 uur maanddienst voor Peter Joh. Verlinden. Donderdag:19 uur leesmis voor de overleden familie Deters-Teunissen, Vrijdag: 8 uur maanddienst voor Michiel Jeurissen. Zaterdag: 19.30 uur avondmis t.e.v. O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand en de H. Gerardus, voor genezing van een zieke. MisdienaarsZaterdag, 19.30 uur, Clerkx - Winnen Zondag: 7.30 uur, de Wit - Arts 8.45 uur, Bos - Janssen 10 uur, Janssen - Cox. Xi V B Maandag 20 Januari 1969, 7.30 uur nm. kienen bij H. van Asten. Woensdag 22 Januari 7 uur nm. in het Gemeenschapshuis bijeenkomst voor de ledon die met de uitwisselingsavond een voordracht of iets anders doen, voor de gezamelijk repetitie. Zorg allen op tijd te zijn, daar de fanfare om 8.30 uur begint met de repetitie. Als nog iemand moeilijkheden heeft met hot lerèn, bel dan even de voorzitster. nderdag 23 Januari hebben wij de uitwisselingsavohd met Vierlingsbeek. L^jeenkomst om 7 uur nm. in het Gemeenschapshuis. Zorg allen op tijd te zijn daar de gasten cm 7.15 uur zullen aankomen. Onder de pauze zal er een loterij gehouden worden. Wij verwachten een grote opkomst. 1111- Op 2C Januari wordt door de kring Venray weer de jaarlijk se kring-cross (veldloop) georganiseerd. Degenen die mee willen lopen kun nen zich nog opgeven vóór 20 Januari, bij B. van Veghel. Degenen die zaterdag 18 Januari mee gaan naar Boekei, willen die er voor zorgen dat ze uiterlijk 19 uur nm. bij het Gemeenschapshuis zijn. Op 25 Januari is de teruguitwisseling met de afd.Best. Leden die intresse hebben, kunnen zich opgevnn vóór 20 Januari bij een der bestuursleden. Op zaterdag 8 Februari organiseerd de M.B.L. en K.P.J.L. een groot CARNA VALSBAL, in het Gemeenschapshuis, met het bekende orkest "The Black Boys". Dit gecostumeerd bal is alleen voor de leden van MBL. en KPJL. Voor deze avond is ook de gehele kring Venray, en nog enkele andere afdelingen uit genodigd. Aanvang 7 uur nm. Sa- Deze week wordt de premie afgeschreven bij de Boerenleen bank, van de bijschattingen van September tot Januari, en de premie van de Januari schatting. De premie bedraagt 1 voor de koeien en 1/4 voor de pinken. Carnavals verenxgin&j. Maandag 20 januari 1969, ledenvergadering van de car navalsvereniging, in het Gemeenschapshuis.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1