10 Januari 1969. jaargang 8, no. 10 Parochie H. Oda. Z vindag Maandag: Dinsdag: Woensdags Donderdag Vrijdags -Zaterdag: 1e Zondag na Driekoningen» 7.30 uur leesmis voor de parochie, 8.45 uur leesmis voor een ern stige zieke. 10 uur Hoogmis, jaargetijde voor Harrie Stiphout, 11.30 uur leesmis. 8 uur gesticht jaargetijde voor Maria Janssen - Droesen. 8 uur gesticht jaargetijde voor Albert Pleurkens en Elisabeth Olaessens 8 uur gesticht jaargetijde voor Pièt Mulders en Maria Thissen. 19 uur' leesmis voor Peter Joh. Philipsen. 8 uur leesmis voor Martinus Arts en Anna Arts - Janssen. 19.30 uur avondmis voor de overleden familie Derkx - Coenen. Misdienaars s Zaterdag 19.30 uurs Zondag 7.30 8.45 10 11 .30 Spreeuwenberg - Winnen - Clekx de Wit - Arts Bos - Janssen Janssen - Cox. van Asten L.V.: Maandag 13 Januari 1969 begint de bakcursus. Voor de dames die ervoor gevraagd zijn om 5.30 uur nm.de andere die zich er voor opgegenen hebben om 8 uur nm. in het Gemeenschapshuis. Donderdag 16 Januari zal de laatste les van de knipcursus en naaicursus ge houden worden voor de gevorderden om 6 uur nm.voor de anderen om 7.30 uur hm. Tevens zal dan om 8 uur voor alle leden de showavond zijn. Er zal dan alles worden geshowd wat er zoal door de dames gemaakt is. Het is wel jam mer dater die avond ook het zwemmen is, maar daar wij op geen andere dag de zaal konden krijgen moesten wij het op deze avond doen in het G-eme ens chap s- huis. Denk er aan dames het zwemmen a.s. Donderdag te betalen. -- Op 26 Januari wordt door de kring Venray weer de jaarlijkse krang-xrross (veldloop) georganiseerd. Opgave vóór 20 Januari bij B.v.Veg- chel. Degenen die meegaan naar Boekei (18 Jan.), willen die er voor-zorgen dat ze uiterlijk 19 uur nm. bij het Gemeenschapshuis zijn. Bi "hl i nVipp 1c 1 r.nvop zondag 12 Januari a.s. dienen zij, die nog boeken van de bibliotheek in hun bezit hebben, deze terug te bezorgen. Geopend na de Hoogmis tot een half uur daarna. Nieuwe leden voor de gymclub zijn van harte welkom. Iedere maandagavond les van 7-8 uur, en van 8-9 uur, o.l.v. de Heer Eysen. Herwonnen Levengtoacht,. Zoals bekend is> heeft de trekking plaatsgevonden van de 20e Nat. loterij. 1e speciale prijs van f.10.000.lot no.14919 serie G. 2e 5.000.— ..27120 D.' 3e i.000.00357 G. Doos zeep, lot no.19058 J, Lamy-vulpenset lot no.19068 J,Eauteuilasbak lot no.19740 J. Wij hebben mogen constateren fat de loterij ook voor dit jaar succesvol is verlopen. Het bestuur brengt aan iedereen dank voor de medewerking tt

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1