IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 3 januari 1969. jaargang 8 no. 9 u, Parochie H. Oda. 2e zondag na Kers.tmia: viering van het -est van Briekoningen. Zaterdag: 19-3^ leesm. v. Piet Verheyen en Maria Litjens best. d.d. L.V.B. Zondag: 7.3Ö leesm. v, harry i-Iaessen, Maria Maessen Mans en Jacques 8.45 leesm-, v-. d, overl. fam. Yerlialle 1Q, 00 Hoogmis gesticht jaarget. v. Anna Fleurkens - Pouwels. 11.30 lsm. v-. d. parochie. Maandag': 8.00 lsm. v. Anna-Hellegers - Cremers. Dinsdag: 8.00 lsm. v. Hendrikus v. d. Ven.. 3.3O huw. mis v.h. Bruidspaar Verhaegh - Hemmens. Woensdag: 8.00 lsm. v. d. óverl. i'am. Jeurissen - Janssen. Donderdag: 19.00 leesm. v. Maria v. Soest - Swinkels. Vrijdag: 8.00 lsm. v. d. overl. fam. Litjens - Fleurkens. Zaterdag: ,19.30 lsm. v. Harry Verhees en Johanna Philipsen. Misdienaarszaterdag: 19.30 Janssen - Cox. zt>nda,g 7.3O v. Asten - Spreeuwenberg. 8.45 Winnen - Clerkx. 10,00 de Wit - Arts. 11.30 Bos Janssen. L. V-B. Maandag 6 jan. n.m. 7.30 u kienen bij H. v. Asten. Donderdag 9 jan. n.m. 8 uur in zaal Bos, zal Dr. v. d. Hom berg uit Venray een spreekavond houden over "Ongelukjes in en om de woning".Wij hopen op een groto opkomst. Carnavalsvereniging GEHUWDENBAL GEHUWDENBAL Avondje uit Op zaterdag 4 jan, om 8 uur is er alleen voor gehuwden gelegenheid om een avond gezellig te dansen in zall Bos met een prima orkest. Komt dus allen en maak er een gezellige avond van. Carnavalsvereniging "De Piëlreus" wenst allen een zalig en plezierig 1969. Wij Transen U allen een voorspoedig 1969 Schildersbedrijf A. Fleurkens Lovinckplein 1a, IJsselsteyn tel 04785-225 Hartelijk dank aan L.V.B. IJsselsteyn voor het ontvangen Kertpakket Arie Janssen, Watersleyde Sittard Hqrtelijk dank aan de L.V.B. voor het kertpakket W. Winnen, Te Koop: 4 Drinkwatergoten 6 m. lang met vlotterbak en staanders W. Arts, limm'weg 94. Hartelijk dank aan het bestuur van de L. V.B. voor het. Kerstpakket aan mij thuisbezorgd. Mevr. Heidens - Smits. Een voerspoddig 1969 wenst Bestuur en personeel van L.L.T.B., afd. IJsselsteyn. t1 ---11 1

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1