IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD jaargang 8 no. 8 27 December 19?8. Parochie H. Oda. Zondag onder het Octaaf van Kerstmis. 7.30 uur leesmis voor de parochie, 8045 uur leesmis voor Jan Litjens, 10 uur Hoogmis, gesticht jaargetijde voor Wilhelmina Claessens - Michels, 11.30 uur leesmis voor Wilhelmina Geurts- Spreeuwenberg 8 uur leesmis voor Prancina Oleophas - Spreeuwenberg. Oude jaarsavond,19.30 uur avondmis totdankzegging Nieuwjaar, 8.30 uur leesmis voor Justinus Janssen en Lucia van den Broek, 10 uur Hoogmis. 8 uur leesmis voor de overleden familie Jeurissen -Janssen. 8 uur leesmis t.e.v. O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand, voor de familie Peeters - in t Hulst. Zaterdags 19.30 uur avondmis voor Prancina Oleophas - Spreeuwenberg, be steld door de L.V.B. Zondags Maandag Dinsdags Woensdags jnderdag Vrijdags Misdienaars s Zaterdags Zondags 19.30 uur, Bos - Janssen 7.30 Janssen - Cox 8.45 o., van Asten - Spreeuwenberg 10 Winnen - Clerkx IllLzJLl Op maandag 30 December a.s., 8 uur nm. bij H. van Asten, bijeen komst voor de leden die mee willen werken voor de uitwisselingsavond te verzorgen. Degenen die een voordracht of iets dergelijks hebben, worden verzocht deze mee te brengen.. Donderdag 9 Januari 1909? 8 uur nm. in zaal Bos_zal Dr. v.d. Hombergh uit Venray een spreekbeurt houden over "Ongelukjes in en om de woning Verder wenst het bestuur aan Geestelijk Adviseur en leden een gelukking Zalig Nieuwjaar. Op 4 Januari 1969 wordt in het Gemeenschapshuis te Leunen weer de jaarlijkse kringcontactdag gehouden. Het programma is als volgt; 12.30 uur H.Mis is dixylandstyle1.15 uur kop koffie, 1.45 uur jaarver slag, 2 uur inleiding door den Heer R.E. Mathon over Boeren, Burgers en Buitenlui. Om 7 uur'Vavonds is er dansen met het orkest "TheMoonlights Degenen die nog mee naar Bakel willen op 18 Januari, kux?Lnen zich nog op geven tot 29 December. De uitwisseling 15et Best is nu definitief op 25 Januari. Van onze dorpsgenote Drieka Geurts (Zuster Magdalena) ontvingen wij de vol gende brief. December 1968. Beste missievrienden en dorpsgenoten. Nu ik een dag voor mijn vertrek naar Aruba sta, kom ik allen nogmaals dan ken voor de giften en gaven door velen van U aan de missie gegeven. Ook degenen die zonder naam en adres hun goedheid hebben bewezen, Van harte wens ik U allen toe een Zalig Kerstfeest, _en een Zalig Nieuwjaar, en alles wat maar wenselijk is voor ieder persoonlijk voor de komende 6 SLXC* XX Met veel hartelijke groeten, en tot ziens, Zr. Magdalena. Adres; Drieka Geurts, Patima Convent, San Nicolas, Aruba (Ned.Ant.)

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1